Muuramen kunta

Kulttuurikasvatus: Kulttuurikello ja Kulttuurikaruselli


Kulttuurikello

Kulttuurikello on Muuramen peruskoulun tavoitteellisen taide- ja kulttuurikasvatuksen suunnitelma.  Kulttuurikellon perusrunko pitää sisällään vuosittaiset taidetyöpajat, taiteilijavierailuja, konsertteja ja teatteriesityksiä, elokuvaesityksiä  (Hurmos-elokuvafestivaali) ja niihin liittyviä tehtäviä, kirjastovierailuja ja kulttuuriretkiä sekä Vuoden taiteilija -toiminnan. Kulttuurikellolle rakennetaan vuosittain ohjelma, joka noudattelee perusrunkoa, mutta elää toimintaympäristön muutosten mukana. Toiminnan piirissä ovat kaikki Muuramen peruskoululaiset, noin 1300 koululaista ja toiminta on heille maksutonta.

Kulttuurikellon käytännön toteutuksesta huolehtivat opetus- ja kulttuuripalvelut . Kulttuuripalveluissa yhdyshenkilönä ja tapahtumien koordinoijana toimii kulttuuripäällikkö. Opetuspalveluissa  yhdyshenkilönä on kulttuuriyhdysopettaja, joka vastaa koulun sisäisen yhteistyön ja tiedonvälityksen organisoinnista. Lisäksi jokaisella koululla on kulttuurivastaavia, jotka kuuluvat Kulttuurikellon ohjausryhmään. 
 

Kulttuurikaruselli

Kulttuurikaruselli on Muuramen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusohjelma, jonka  toteuttamisesta vastaavat varhaiskasvatuspalvelut ja kulttuuripalvelut yhdessä. Kulttuurikaruselli pitää sisällään taidetyöpajoja vuosittain kohdennettaville lapsiryhmille, henkilökunnan koulutusta ja erilaisia kulttuuritapahtumia. Henkilökunnan koulutus ja lasten työpajat liittyvät vuosittain vaihtuvaan yhteiseen teemaan.

Kulttuurikarusellin toiminta on osallistujille pääsääntöisesti maksutonta. Kulttuurikarusellin ohjelmapalvelut ovat tarjolla kaikille Muuramen alle kouluikäisille lapsille.

Kulttuuripalveluissa yhdyshenkilönä ja tapahtumien koordinoijana toimii kulttuuripäällikkö. Varhaiskasvatuspalveluissa  yhdyshenkilönä on päivähoidon aluejohtaja, joka vastaa päivähoidon sisäisen yhteistyön ja tiedonvälityksen organisoinnista. Kulttuurikarusellin ohjausryhmään kuuluvat lisäksi edustajat eri päivähoitomuodoista.
  
Narukello

Lisätiedot ja yhteydenotto

  • Kulttuuripäällikkö Anne Patrikainen, anne.patrikainen@muurame.fi (Kulttuurikello ja Kulttuurikaruselli), p. 014 659 733
  • Kulttuuriyhdysopettaja Heini Kokko, heini.kokko@edu.muurame.fi (Kulttuurikello)
  • Päivähoidon aluejohtaja Tuija Kuha, tuija.kuha@muurame.fi (Kulttuurikaruselli)

    Kunnan kulttuuri-, opetus- ja varhaiskasvatuspaveluiden lisäksi Kulttuurikelloa ja Kulttuurikarusellia rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten verkoston kautta. Muurame on mukana verkostoon kuuluvasssa seudullisessa Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan toiminnassa. (Kts. lisää kohdasta  Kulttuuriaitta ja www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta)