Hankinnat

Muuramen kunta ilmoittaa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Pienhankintakilpailutus

Kinkomaan vanhan koulun purkutyöt

Vastaukset kysymyksiin

Kinkomaan vanhan koulun purkutyöt: julkaistaan 8.3. klo 16:00 mennessä

Siirrettävän elementtipäiväkodin vuokraus: tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Palkka- ja henkilöstöhallinnan järjestelmän tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Tulossa olevat tarjouspyynnöt

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä alkuvuonna 2018. Yhteyshenkilö: suunnittelija Mari Sakala

 

 

Mari Sakala
Suunnittelija
014 659 738, 050 311 9044
mari.sakala@muurame.fi
Jukka Kaistinen
Talous- ja henkilöstöjohtaja
014 659 787, 050 311 9914
jukka.kaistinen@muurame.fi
Talous- ja henkilöstöasiat, hankinnat.

Katso myös