Hankinnat

Muuramen kunta ilmoittaa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Vastaukset kysymyksiin

Siirrettävän elementtipäiväkodin vuokraus: tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Palkka- ja henkilöstöhallinnan järjestelmän tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Tulossa olevat tarjouspyynnöt

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä alkuvuonna 2018. Yhteyshenkilö: suunnittelija Mari Sakala

 

 

Mari Sakala
Suunnittelija
014 659 738, 050 311 9044
mari.sakala@muurame.fi
Jukka Kaistinen
Talous- ja henkilöstöjohtaja
014 659 787, 050 311 9914
jukka.kaistinen@muurame.fi
Talous- ja henkilöstöasiat, hankinnat.

Katso myös