Hankinnat

Muuramen kunta ilmoittaa kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Vastaukset kysymyksiin

Palkka- ja henkilöstöhallinnan järjestelmän tarjouspyyntöä koskevien lisäkysymysten vastaukset.

Vireillä olevat tarjouspyynnöt

 

 

Jukka Kaistinen
Talous- ja henkilöstöjohtaja
014 659 787, 050 311 9914
jukka.kaistinen@muurame.fi

Katso myös