Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Lautakunnan alaisuudessa toimii Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat vuosilta 2015 ja 2016 ovat nähtävillä Muuramen kirjastossa. Lautakuntien pöytäkirjat nähtävänä lautakuntien sihteereillä.

Puheenjohtaja Jaakko Kaistinen (sd), p. 044 239 3903
Varapuheenjohtaja Kalle Tammivuori (kesk), p. 040 581 9014

Jäsenet
Jani Hernesniemi (kok), p. 050 408 2420                     
Pirkko Järvinen (sd), p. 040 968 6540
Seija Leinonen (vihr), p. 040 742 1297
Tiina Mikkola (kesk) 2 v p. 0400 618 111 / Tarja Salmela (kesk) 2 v, p. 050 313 7935
Kari Pajunen (ps), p. 044 991 6658
Erikka Levälahti (kok)
Hannu Tyrväinen (kesk) 2 v, p. 040 863 1436 / Harri Selänne (kesk) 2 v, p. 040 777 5597

Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Lautakunnan sihteerinä toimii Tuula Ahonen (p. 014 659 732, tuula.ahonen@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja Hannu Tyrväinen (kesk) 2 v, p. 040 863 1436 / Harri Selänne (kesk) 2 v, p. 040 777 5597
Varapuheenjohtaja Pirkko Järvinen (sd), p. 040 968 6540
Jäsenet Erikka Levälahti (kok), Tiina Mikkola (kesk) ja Kari Pajunen (ps).
Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat:

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat
  • Lausunnon antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen toimivaltaan liittyvät valitusasiat.

 

Kokoukset

Tiistaisin klo 17.00

16.1.2018, 13.2.2018, 20.3.2018, 17.4.2018, 30.5.2018, 21.8.2018, 18.9.2018, 2.10.2018, 16.10.2018, 20.11.2018, 11.12.2018

Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua myös muina aikoina.