Julkipanoilmoitus poikkeamishakemuksesta

30.05.2017 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Päätöksen antopäivä 30.5.2017

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätös 500-402-84-660

Muuramentie 35, kortteli 275

Hakemus: suurimman sallitun kerrosluvun ja rakennusoikeuden ylittäminen.

Lupaa haetaan kahden 6-kerroksisen kerrostalon rakentamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.