Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksistä

12.10.2017 13:17

Kategoria: Kuulutukset

Päätöksen antopäivä 17.10.2017

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätös 500-402-90-90

Kiventie 42

Hakemus: Käyttötarkoituksen muutos

Lomarakennuspaikan muuttaminen vakituiseksi asuinpaikaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Päätöksen antopäivä 17.10.2017

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätös 500-402-1-469

Mertamäentie 5

Hakemus: Rakentaminen vastoin asemakaavaa.

Kortteliin on tarkoitus rakentaa määräaikaiset päiväkotitilat 5-7 vuodeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.