KALASTUSLAIN 53 §:N MUKAINEN KALASTUSRAJOITUSPÄÄTÖS PÄIJÄNNE JA JYVÄSJÄRVI

12.03.2018 00:01

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

12.3.2018 POSELY/67/5710-2018

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme

Kutsunumero 0295 026 500

kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Kallanranta11

PL 2000

70101 Kuopio

Jyväskylän toimipaikka: Cygnaeuksenkatu 1

PL 250

40101 JYVÄSKYLÄ

KALASTUSLAIN 53 §:N MUKAINEN KALASTUSRAJOITUSPÄÄTÖS

Asia Pohjois-Savon ELY-keskuksen 12.3.2018 antama päätös kalastuslain

(379/2015) 53 §:n nojalla kalastuksen rajoittamisesta tietyillä vesialueilla

Pohjois-Päijänteellä ja Jyväsjärvessä Pohjois-Päijänteen kalastusalueella.

Kohteet Päijänne ja Jyväsjärvi, 31.12.2020 asti.

Nähtävänäpito Kuulutus on yleisesti nähtävänä 16.4.2018 asti Jyväskylän ja Jämsän

kaupunkien, Muuramen, Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien ilmoitustauluilla

ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Jyväskylän toimipaikan ilmoitustaululla

(Cygnaeuksenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ) sekä ELYkeskuksen

internetsivuilla (www.ely-keskus.fi/pohjois-savo -> Ajankohtaista

-> Kuulutukset).

. Päätösjäljennös on samanaikaisesti nähtävänä joko ilmoitustaululla tai

muutoin saatavana pyydettäessä.

Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Valitusaika päättyy 16.4.2018 klo 16.15

Lisätietoja Kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen puhelimitse 040- 512 9451

tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi