Käsitellyt luvat 19.6.

19.06.2017 11:08

Kategoria: Rakennusluvat

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-

KÄSITELLYT LUVAT

Rakennuslupa 2017-83 

13.06.2017 

500-402-3-385 Kissankäpälä 12  

Omakotitalo

 Rakennuslupa 2017-117 

14.06.2017 

500-402-71-264 Töyrypolku 12  

Omakotitalo ja autosuoja

Rakennuslupa 2017-113 

19.06.2017 

500-402-71-275 Töyrypolku 25  

AO 5h+k, ha 174 m2, kem 194 m2, kem/250 190 m2, tilavuus 763 m3
Energialuokka B
ilmanvuotoluku q50= 4
LTO vuosihyötysuhde 70 %
 

Rakennuslupa 2017-114 

19.06.2017 

500-402-71-275 Töyrypolku 25  

Autosuoja/ varasto kem 57 m2, tilavuus 242 m3
 

Rakennuslupa 2017-115 

19.06.2017 

500-402-71-275 Töyrypolku 25  

Saunarakennus kem 17 m2, tilavuus 29 m3
 
Toimenpidelupa 2017-116 

19.06.2017 

500-402-84-22 Korvenkyläntie 40  

Varastokatokset 2 kpl 6*3 m2 (liikuteltavat)
Maalämpökaivot 2 klp (öljystä => maalämpöön siirtyminen)
Kuusiaidan istutus koillisrajalle
Pihan muotojen korjaus ja varastointi alueen rakentaminen rakennuksen koillispuolella

 
Toimenpidelupa 2017-118 

19.06.2017 

500-402-38-12 Tikanniementie 140  

Varasto (puille) 19.75 kem2, 54 m3

 
Rakennuslupa 2017-120 

19.06.2017 

500-402-6-83 Kinkomaantie 123  

Luvan 2013-110 voimassaoloa loppuunsaattamista varten myönnetään 3.6.2018 saakka

 
Toimenpidelupa 2017-122 

19.06.2017 

500-402-4-79 Vihtalahdentie 134  

Tulisija ja hormi

 
Muutoksenhakuohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivulta

http://www.muurame.fi/rakennus/luvat/muutoksenhakuajat