Käsitellyt rakennusluvat

09.08.2017 08:24

Kategoria: Rakennusluvat

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-asioista

Nähtävillä oloaika 9.8. - 24.8.2017

KÄSITELLYT LUVAT

Toimenpidelupa 2017-148 

02.08.2017 

500-402-7-419 Muuramentie 6  

Lämpökaivon poraaminen

 
Rakennuslupa 2017-149 

03.08.2017 

500-402-8-332 Uitonsalmentie  

Luvan 2008-113 voimassaolon jatkaminen kahdella vuodella 7.8.2019 saakka.

 
 Muutoksenhakuohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivulta

http://www.muurame.fi/rakennus/luvat/muutoksenhakuajat