Käsitellyt rakennusluvat 3.9.2018

05.09.2018 08:00

Kategoria: Rakennusluvat

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-asioista

KÄSITELLYT LUVAT

Rakennuslupa 2018-133 

03.09.2018 

500-402-4-105 Moksintie 226  

Mankaar Oy:n valmistama kasvihuone 12x30m
Perustus ruuvipaaluille
Alapohja maapohjana

Rakennuslupa 2018-134 

03.09.2018 

500-402-6-132 Vanha Nelostie  

Laajennus yläkertaan kem. 11m² (yht.112m²)
Rak.lupa 2011-195 kem. 101m²

 
Muutoksenhakuohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivulta

http://www.muurame.fi/rakennus/luvat/muutoksenhakuajat