Kinkomaan Vitapolis alueen asemakaavaehdotus nähtävillä

23.11.2017 07:55

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnan Kinkomaan Vitapolis alueen asemakaavan muutosehdotus koskien korttelia 1209 on julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa teknisellä osastolla (os. Virastotie 8) 23.11.2017 – 2.1.2018 (viraston sulkuaika 27.–29.12.2017).

Aineistoon voi tutustua myös verkkosivulla osoitteessa www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

Muuramessa 23. marraskuuta 2017
MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus