Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistämistä sekä terveen kasvun ja kehityksen tukemista yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

 • Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen
 • Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
 • Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa

Lasten ja nuorten Hyvinvointi -suunnitelma

Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- ja lastensuojelupolitiikkaa.

Suunnitelma sisältää tietoja

 • lasten ja nuorten kasvuoloista
 • lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista lastensuojelun tarpeesta kunnassa
 • lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta palvelujärjestelmästä
 • yhteistyön järjestämisestä eri toimijoiden välillä

Suunnitelma sisältää opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet:

 • arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta;
 • toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea;
 • tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista.

Kunnanjohtajan nimeämä työryhmä on laatinut Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2010 – 2014, joka on hyväksytty Muuramen kunnanvaltuustossa syksyllä 2010. Hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta on tehty väliarviointi syksyllä 2013. Väliarvioinnin tuloksia on hyödynnetty Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä vuosille 2015 - 2018. Päivitetyssä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan eri palvelualueiden strategiset linjaukset ja kehittämisen painopisteet seuraavan neljän vuoden ajaksi. Tutustu tarkemmin Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2018.

Seuraa meitä Facebookissa!

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Nisulantie 5, 40950 Muurame (uimahalli 2.krs.)

Kouluterveydenhoitajat puhelinaika
ma - pe klo 8 - 9.30
Vastaanotto ilman ajanvarausta
ma – pe klo 8 - 9.30, Nisulantie 5

Mäkelänmäen koulu 1-2 lk (ti, to ja pe), Leikarin koulu (ma), Kinkomaan koulu (ke), Muuramen lukio (ti, to ja pe)
Tanja Tuovinen, p. 014 659 341

Mäkelänmäen koulu 3 - 6 lk ja YPR
Päivi Ikkala, p. 014 659 340

Nisulanmäen koulu, Isolahti, Niittyaho
Susanna Laakkonen, p. 014 659 342

Psykologit ja koulukuraattorit, Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)
Puhelinaika pe klo 12-13

Katso myös