Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistämistä sekä terveen kasvun ja kehityksen tukemista yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

 • Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen
 • Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
 • Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa

Lasten ja nuorten Hyvinvointi -suunnitelma

Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- ja lastensuojelupolitiikkaa.

Suunnitelma sisältää tietoja

 • lasten ja nuorten kasvuoloista
 • lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista lastensuojelun tarpeesta kunnassa
 • lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta palvelujärjestelmästä
 • yhteistyön järjestämisestä eri toimijoiden välillä

Suunnitelma sisältää opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet:

 • arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta;
 • toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea;
 • tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista.

Kunnanjohtajan nimeämä työryhmä on laatinut Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2010 – 2014, joka on hyväksytty Muuramen kunnanvaltuustossa syksyllä 2010. Hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta on tehty väliarviointi syksyllä 2013. Väliarvioinnin tuloksia on hyödynnetty Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä vuosille 2015 - 2018. Päivitetyssä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan eri palvelualueiden strategiset linjaukset ja kehittämisen painopisteet seuraavan neljän vuoden ajaksi. Tutustu tarkemmin Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2018.

Seuraa meitä Facebookissa!

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Nisulantie 5, 40950 Muurame (uimahalli 2.krs.)

Kouluterveydenhoitajat puhelinaika
ma - pe klo 8-9.30
Vastaanotto ilman ajanvarausta
ma – pe klo 8 - 9.30, Nisulantie 5

Mäkelänmäen koulu 1-2 lk (ti, to ja pe), Leikarin koulu (ma), Kinkomaan koulu (ke), Muuramen lukio (ti, to ja pe)
Tanja Tuovinen, p. 014 659 341, 050 338 6487

Mäkelänmäen koulu 3 - 6 lk ja YPR, Isolahden koulu (kuukauden 3. torstai), Niittyahon koulu (kuukauden 1. torstai)
Päivi Ikkala, p. 014 659 340, 050 338 4970

Nisulanmäen koulu
Susanna Laakkonen, p. 014 659 342, 050 338 5278

Psykologit ja koulukuraattorit, Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)
Puhelinaika pe klo 12-13

Katso myös