Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat

01.08.2017 15:58

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset pidetään seuraavasti, ellei jonkin asian käsittely vaadi muuta ajankohtaa tai ellei kokousta käsiteltävien asioiden vähäisyyden vuoksi jätetä kokonaan pitämättä.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen kokoukset alkavat klo 15.00. Pääsääntöisesti kokouspaikka Virastotalolla, kunnanhallitus voi kokoontua muuallakin. Kunnanhallituksen tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnan internet-sivuilla www.muurame.fi kolmantena päivänä kokouspäivästä vähintään yhden päivän virka-ajan.

Kokousajat: 7.8.2017, 21.8.2017, 4.9.2017, 18.9.2017, 2.10.2017, 23.10.2017, 6.11.2017, 20.11.2017, 4.12.2017, 11.12.2017.

Valtuusto

Valtuuston kokoukset alkavat klo 17.00 virastotalolla. Valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnan internet-sivuilla www.muurame.fi kolmantena päivänä kokouspäivästä, vähintään yhden päivän virka-ajan.

Kokousajat: 28.8.2017, 25.9.2017 *), 15.11.2017, 18.12.2017*)

* ) tarvittaessa