Kuuleminen valituksen johdosta

10.10.2017 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Kuuleminen valituksen johdosta

Valituksenalainen päätös: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 31.8.2017 antanut päätöksen nro 94/2017/2

Laiturin pystyttäminen sekä jatkaminen ja vesialueen ruoppaus Uitonsalmella, Muurame

Lupa on myönnetty

Valituskirjelmä on nähtävillä 10.10-.9.11.2017 Muuramen kunnanvirastossa (Virastotie 8)

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu vastine on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehaliintovirastoon  viimeistään 9.11.2017 ensisijaisesti sähköisesti (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisena postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa)

Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia ja diaarinumero (LSSAVI/367/2017)