Kuulutus maa-ainelupahakemuksesta

10.08.2017 08:32

Kategoria: Kuulutukset

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ottamiseen Muuramen Syrjälään, Koivuahontielle (tila Käpylä RN:o 500-401-4-7). Kyseessä on sama alue jolle vuonna 2007 myönnettiin 10 vuoden maa-aineslupa. Määräaikainen maa-aineslupa päättyy vuoden lopussa.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 11.9.2017 mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame)

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Muuramen kunnan teknisellä osastolla ja tietoverkossa, www.muurame.fi/kuulutukset. Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645.

Muurame 10.8.2017

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta