Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

09.11.2017 07:00

Kategoria: Kuulutukset

NCC Industry Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Muuramen Niittyahon Karismäkeen, tilalle Siltala sekä määräalalle tilasta Humiseva. Kyseessä on sama alue, jolle on myönnetty 10 vuoden määräaikainen maa-aineslupa 2007.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 11.12.2017 mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame).

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Muuramen kunnan teknisellä osastolla. Osa hakemuksesta on nähtävänä myös tietoverkossa, Maa-aineslupahakemus.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645.

Muurame 9.11.2017

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta