Kuulutus Tasavallan presidentinvaalista

21.11.2017 16:36

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnassa toimitetaan Tasavallan presidentin 1. vaali 28.1.2018 ja tarvittaessa, mikäli kukaan ehdokkaista ei ole saanut vaalissa yli puolta annetuista äänistä, 2. vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä 11.2.2018. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Perustuslain (731/1999) 54 §:n mukaan tasavallan presidentti valitaan välittömillä vaaleilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas.

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

- Kirkonkylän pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

- Kirkonkylän eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

-  Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2),

- Niittyahon äänestysalue Niittyahon koululla (Männikkötie 5) ja

- Isolahden äänestysalue Isolahden koululla (Pukkimäentie 5).

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä (28.1.2018) täyttää 18 vuotta. Jyväskylän maistraatti lähettää vaalin ilmoituskortit sekä 1. että mahdollista toista vaalia koskien. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 12.1.2018 klo 16.00 mennessä.

Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramen kunnan valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 659 602).  Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin esittäminen helpottaa ennakkoäänestyksen suorittamista. Äänestysajat ovat seuraavat:

 
Vaalin 1. kierros

17.1.2018 klo 9-18
18.1.2018 klo 9-18
19.1.2018 klo 9-18
20.1.2018 klo 10-14
21.1.2018 klo 11-14      
22.1.2018 klo 9-18
23.1.2018 klo 9-18

Vaalin mahdollinen 2. kierros

31.1.2018 klo 9-18
1.2.2018 klo 9-18
2.2.2018 klo 9-18
3.2.2018 klo 10-14
4.2.2018 klo 11-14
5.2.2018 klo 9-18
6.2.2018 klo 9-18
 
Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella tiedottaa kunnan vaalitoimikunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (p. 659 602) 1. vaalia koskien viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16 mennessä ja mahdollista 2. vaalia koskien viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16 mennessä. Mikäli äänestäjä ilmoittautuu 1. vaaliin määräajassa, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

Lisätietoja vaalijärjestelyistä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, puh. 659 602.

 

Muurame 16.11.2017                            
Muuramen kunnan keskusvaalilautakunta