Niittyahon asemakaavan muutos ja laajennus

30.08.2018 07:56

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Niittyahon asemakaavamuutosluonnoksen nähtävillä olosta, joka koskee kortteleita 301, 310 ja 313 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita. Asemakaavaluonnos sekä muu valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8) 30.8.–28.9.2018.

Aineistoihin voi tutustua myös kaavoituksen sivulla www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

 Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.            

Muuramessa 30. elokuuta 2018
MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta