Työllistäminen

Kuntalisä

Kuntalisä on Muuramen kunnan myöntämä tuki työnantajalle, joka työllistää muuramelaisen pitkäaikaistyöttömän. Kuntalisä voidaan maksaa

  • yrityksille
  • yhteisöille 
  • rekisteröidyille yhdistyksille

Kuntalisää maksetaan kuuden kuukauden ajan 400 €/kk. Harkinnanvaraisesti voidaan maksaa seuraavat kuusi kuukautta 200 €/kk. Palkkatuen ja kuntalisän yhteismäärä ei saa ylittää palkkauksen kokonaiskuluja.

Kuntalisä myöntämisen edellytyksenä on TE-palveluiden myönteinen palkkatukipäätös. Päätös tulee toimittaa kuntalisähakemuksen liitteeksi työsopimuksen kanssa. Palkkasumman oltava vähintään 1300 €/kk/brutto.

Kuntalisä haetaan ennen työsuhteen alkamista, kuitenkin viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin työsuhde on alkanut. Hakemus liitteineen toimitetaan palveluohjaajalle.

Maksatusta varten palveluohjaajalle tulee toimittaa kopio työntekijän palkkalaskelmasta ja TE-palveluiden palkkatuen maksatushakemuksesta. Maksatus suositellaan haettavan kuukausi kerrallaan.

Kuntalisähakemus-lomake

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kunnan sosiaalitoimi ja työ- ja elinkeinotoimisto laativat asiakkaan kanssa yhdessä aktivointisuunnitelman. Järjestämisessä otetaan huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet; suunnitellaan osaamista vastaavaa ja osaamista kehittävää mielekästä toimintaa tavoitteena elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen.

Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua kunnan omissa yksiköissä, seurakunnan, säätiöiden tai yhdistysten erilaisissa työtehtävissä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva ei ole työsuhteessa eikä hänen työpanoksellaan voi korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Työtoiminnan jakso on kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistutaan sopimuksen mukaan 1 - 4 päivänä viikossa 4 - 8 tuntia päivässä.

Etuudet kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle (Yksilöllisestä tilanteesta riippuen):

  • työmarkkinatuki
  • kulukorvaus 9 €/ osallistumispäivä
  • Matkakulukorvaus (todellisten kustannusten mukaan)
  • Jos henkilö jättää ilman hyväksyttävää syytä osallistumatta kuntouttavaan työtoimintaan, hän menettää työmarkkinatuen määräajaksi tai hänen toimeentulotukensa perusosaa voidaan alentaa.

Ota yhteyttä:

Mika Partanen
Yrityskoordinaattori
014 659 598, 050 304 8425
mika.partanen@muurame.fi
Elinkeinoasiat, toimitilat, yritystontit
Satu Huhtakangas
Työttömien palveluohjaaja
014 659 625, 050 401 5820
satu.huhtakangas@muurame.fi
Soittoaika ma, ke, pe klo 12-13
Nina Lias
Työttömien palveluohjaaja
014 659 590, 050 341 7559
nina.lias@muurame.fi
Neeariina Luukkaan sijainen.
Neeariina Luukas
Työttömien palveluohjaaja
014 659 590, 050 341 7559

Sijainen Nina Lias.