Viranhaltijapäätös: Kirjastoautopalvelujen ostosopimuksen päivittäminen

29.07.2018 14:28

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunta on ostanut kirjastoautopalveluja Jyväskylän kaupungilta 1.1.2009 alkaen ja sitä ennen Korpilahden kunnalta 1.1.2001 alkaen. Vuonna 2013 kirjastoautopalvelujen myynti/ostosopimuksen laskutusperuste muuttui niin, että laskutus perustui pysäkkiaikaan kirjalainojen sijaan. Pysäkkiaikaan sisällytettiin tuolloin pysäkilläoloajan lisäksi pysäkkien välisiin siirtymiin tarvittava aika. Sopimusta on päivitetty viimeksi vuonna 1.1.2014 pysäkkitarpeiden muututtua.

Pysäkkitarpeet ovat jälleen muuttuneet, sekä Jyväskylän omien pysäkkien että Muuramen kunnan pysäkkien osalta. Muuramen osalta suurimmat muutospaineet kohdistuvat Kinkomaan alueelle: koulun oppilaat ja esim. läheisten päiväkotien hoitolapset eivät ole nykyisin pystyneet käyttämään kirjastoauton palveluja, koska Kinkomaan taajaman ainoa pysäkki on ollut ilta-aikaan, Purotien ja Sirkantien risteyksessä parittoman viikon keskiviikkoisin klo 18.10 - 18.35. Reittien uudistuksen yhteydessä on samalla tarkoitus lakkauttaa Isolahden suunnan kaksi pysäkkiä, sekä Isolahden koulun iltapysäkki, asiakkaiden vähyyden vuoksi.

Jyväskylän kirjastoautojen reittejä on suunniteltu muutettavaksi elokuusta 2018 alkaen. Muutokset aiheuttavat tarpeen kirjastoautopalvelujen myynti/osto-sopimuksen päivittämiselle. Jyväskylän kaupunginkirjasto on lähettänyt Muuramen kirjastolle ehdotuksen uudeksi sopimukseksi. Sopimuksessa on huomioitu muutokset Muuramen pysäkeissä, ja samalla hinnoittelu on saatettu vastaamaan paremmin kirjastoautonpalvelun nykyisiä käyttökustannuksia.

Sopimusluonnoksen mukaan Muuramen kunnan alueella on kirjastoauton palvelu-pysäkit Isolahden koululla joka viikko 40 minuutinpysäkki ja Kinkomaan koululla joka viikko 1 tunnin pysäkki. Kirjastoauto ei liikennöi vuosi-lomien ja juhlapyhien aikana. Pysäkkiaika siirtymineen on 10 h/kk. Laskutusperuste 104 euroa/tunti (alv 0%). Vuosikustannus Muuramen kunnalle on 12.480 € (alv 0%).

Koska uuden sopimuksen mukaan Muuramen kustannukset kirjastoautopalveluista kasvaisivat huomattavasti nykyisestä 7.335 €/vuosi, halusi hallintojohtaja käydä lista-asioiden ulkopuolella keskustelun sopimusehtojen muutoksesta Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan kokouksessa 30.5.2018. Lautakunta antoi kokouksessa kirjasto-johtajalle ohjeen, että Jyväskylän ehdottama sopimusluonnos hyväksytään toistaiseksi voimassaolevana (3 kk irtisanomisaika), mutta samalla aletaan selvittää sitä, voitaisiinko kirjastoautopalvelut jatkossa korvata keskusta-alueen ulkopuolella jollain muulla järjestelyllä (esim. pienimuotoisella omatoimikirjastolla).

Kirjastonjohtaja Tuire Vesterinen

Viranhaltijapäätös 23.7.2019: Kirjastoautopalvelujen ostosopimuksen päivittäminen