Ajankohtaista

Rajalan päiväkoti kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa


Kaksivuotisen esiopetuskokeilun toimintayksiköt on valittu 12.4.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Muuramen kunnasta kokeiluyksiköksi Rajalan päiväkodin.
Kunnasta ollaan yhteydessä perheisiin, joiden 2016 syntyneet lapset kuuluvat kokeiluryhmään. Muiden kuin jo Rajalan päiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevien tai sen vieressä asuvien, jotka eivät ole missään varhaiskasvatuksessa, ei ole mahdollista hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Tiedot pohjautuvat maaliskuussa tarkistettuihin varhaiskasvatus- ja osoitetietoihin, joista OKM on valinnut yksiköt ja lapset satunnaisotannalla.

Päätös lapsen kuulumisesta kokeiluryhmään ja hakuohjeet esiopetukseen lähetetään päiväkodin kautta tai postitse, kunhan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadaan tiedot koe- ja verrokkiryhmän kuuluvista lapsista.

Kokeilulla vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa
Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa muuramelaisista vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun avulla kehitetään esiopetuksen laatua ja vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien. Muuramessa laaditaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten oma opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet.

Lisätiedot: Jaana Vähäpesola, varhaiskasvatusjohtaja, p. 040 547 9905

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haku lasten kerhoihin Leikarissa

Hakuaika 2-5 v. lasten kerhoihin on 31.5.2021 saakka. Toiminta on maksutonta.

Ryhmät toimivat 1 pv/vko tai 2 pv/vko.

Kerho on hyvä vaihtoehto silloin, kun lapsella ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta huoltajan työn tai opiskelun vuoksi. Kerhopaikkaa haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

Toimintavuosi on 16.8.2021-31.5.2022. Kerhoaika on klo 8.30-12.00.

Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin osallistuva lapsi on oikeutettu lasten kotihoidon tukeen.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Tuija Kuha, 040-822 9019, tuija.kuha@muurame.fi.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen >

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei kuitenkaan peritä lainkaan, mikäli se jää alle 27 €/kk, joten maksuttoman varhaiskasvatuksen tulorajat ovat käytännössä lain asettamia tulorajoja korkeammat.

Enimmäismaksu ei muutu nykyisestä tasosta kuin toisen lapsen enimmäismaksun osalta. Kun enimmäismaksu ensimmäisestä lapsesta on tällä hetkellä 288 euroa, enimmäismaksu toisesta lapsesta olisi jatkossa 115 euroa nykyisen 144 euron sijaan. Asiakasmaksut määritellään jatkossakin saman viisiportaisen hoitoaikaperusteisen palveluntarpeen perusteella kuin nytkin.

Muurame on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Muuramen kunnan mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevat päiväkodit valitaan kevään 2021 aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee kokeiluun osallistuvat päiväkodit myöhemmin keväällä. Valinta tehdään esiopetusta järjestävistä toimipisteistä ja se ei tule koskemaan kaikkia päiväkoteja. Kokeiluun osallistuvien päiväkotien huoltajia tiedotetaan tarkemmin valinnan jälkeen.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa muuramelaisista vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun avulla kehitetään esiopetuksen laatua ja vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien. Muuramessa laaditaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten oma opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet.

 

Muuramen varhaiskasvatuspalvelut

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esiopetukseen hakeminen lukuvuodelle 2021–2022 (11.8.2021-31.5.2022)

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2021 vuonna 2015 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2016 syntyneet. Esiopetus koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.
Hakuaika esiopetukseen on 11.1.-31.1.2021. Muuramessa kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen haetaan osoitteessa https://www.muurame.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen/sahkoinen-asiointi. Esikoulupäätökset tehdään helmi-maaliskuussa.

Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/esiopetusryhmä. Maksutonta esiopetusta annetaan 4h/pv, pääsääntöisesti klo 8.30-12.30. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Yksityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palveluseteliä (päivä-, ilta- tai vuorohoito).

 Mikäli matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voivat hakea koulukuljetusta, Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetussääntöjen mukaisesti (koskee pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia). Hakemus löytyy osoitteesta https://www.muurame.fi/esiopetus-1. Hakemukset palautetaan Muuramen kunta/opetuspalvelut (Virastotie 8 40590 Muurame) toukokuun loppuun mennessä. Päätökset kesäkuussa. Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetusreiteistä tulevat kunnan verkkosivuille ajankohtaista osioon, koulunalkamisviikolla.

Lisätietoja päiväkotien johtajilta.

Kunnallinen esiopetus:

Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1 Muurame

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame

Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame

Yksityinen esiopetus:

Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

 

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen Muuramessa
Koronasta johtuvat toimet >

Varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen - Opetushallitus>

Perheneuvola tarjoaa maksutonta vanhemmuuden työnohjausta

Perheneuvola järjestää alle kouluikäisten lasten vanhemmille suunnattua vanhemmuuden työnohjausta. Suljetussa pienryhmässä (max 5 vanhempaa), vanhemmat voivat tutkia, jäsentää ja arvioida omaa vanhemmuuttaan. Ryhmä kokoontuu Perhekeskuksessa (Virastotie 5) avoimen päiväkodin yhteydessä torstaisin 24.9., 8.10.ja 22.10.(tarvittaessa vielä 5.11.) kello 9–10. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu ryhmään perhekeskusohjaaja Anu Piispaselle: anu.piispanen@muurame.fi, p. 050 576 0233


Avoin päiväkoti jatkaa toimintaansa elokuussa

Avoin päiväkoti jatkuu jälleen torstaina13.8. kello 9 alkaen. Osoitteena on tuttuun tapaan Perhekeskus, (Virastotie 5). Mahdollisista toiminnan muutoksista ilmoitetaan erikseen. 

Lisätietoja toiminnasta löydät Perhekeskuksen verkkosivulta.

Tervetuloa mukaan touhukkaaseen joukkoomme!