Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaaleissa äänestetään kaikille merkittävistä palveluista, muun muassa missä Keski-Suomen terveysasemat, hammashoitolat tai neuvolat sijaitsevat, millä edellytyksillä ikäihmiset saavat kotipalvelua tai kuinka kauan kestää pelastuslaitoksen saapuminen. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. Aluevaaleissa valitaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle 69 valtuutettua ja heille varavaltuutetut.

Lisätietoa aluevaaleista

Tutustu ehdokkaisiin 

Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston ­valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 014 659 611, sama sisäänkäynti kuin kirjastolle tultaessa). Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. 

Ennakkoäänestys ajoittuu aikavälille 12.1.2022–18.1.2022.

Ke - pe 12.1. - 14.1. klo 9 - 19

La - su 15.1. - 16.1. klo 10 - 14

Ma - ti 17.1. - 18.1. klo 9 - 19

Varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

  • Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1), 001
  • Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1), 002
  • Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2), 003

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse 050 595 3621 viimeistään 11.1.2022 ­klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jyri Mäntylä, p. 040 543 1309 tai sähköpostitse jyri.mantyla@muurame.fi sekä varahenkilö Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 tai sähköpostitse johanna.pitkala@muurame.fi