Asemakaavoitus

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva  käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.
(www.ymparisto.fi)

Muuramessa asemakaavat on koottu asemakaavayhdistelmäksi:
Asemakaavayhdistelmä 2019   (- ohje palvelun käyttöön)

- Sisältää tiedot voimassa olevista asemakaavoista.
- Yhdistelmä ei ole virallinen asemakaava (koostuu useista erillisistä asemakaavoista).
- Palvelun kautta voi tulostaa kaavaotteita sekä kaavamerkintöjä ja – määräyksiä.
- Kaavamerkinnät ja -määräykset löytyvät vuodesta 2003 eteenpäin.
  Tätä vanhemmat merkinnät ja- määräykset tulee pyytää sähköpostilla marja.jukkala@muurame.fi

ASEMAKAAVOJA
(vuodesta 2014 ->)

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus
(30.9.2019 § 65)

Suunnittelualue sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle Muuramen keskustasta, Niittyahon taajamaan.  Suunnittelualue rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä lännessä rautatiehen ja Havutiehen.
> Sijainti kartalla <

Kaavakartta ja -selostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (8.2.2019)
Liite 2. Valmisteluvaihe lausunnot
Liite 3. Valmisteluvaihe vastineet (8.2.2019)
Liite 4. Ehdostuspalaute
Litte 5. Ehdotusvastineet (26.8.2019)
Liite 6. Seurantalomake

------------------------------------------

Muuramen Eteläportin asemakaava
(27.5.2019 § 40)

Muuramen Eteläportin asemakaava sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän rajalle 9-tien länsipuolelle. Kaava-alue on osa laajempaa Eteläportin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu pääosin Jyväskylän puolelle > sijainti <.

Kaavakartta  ja - selostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (3.4.2008)
Liite 2. Hulevesiselvitys, FCG (2018)
Liite 3. Liikenteellisten vaikutusten arviointi, FCG Planeko Oy (22.4.2008)
Liite 4. Eteläportin kehittämissuunnitelma, WPS Finland Oy (16.2.2018)
Liite 5. Seurantalomake (3.6.2019)
Liite 6. Palaute ja vastineet ehdotusvaihe (6.5.2019)

---------------------------------------------

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
-Viikatetie-Nurkkapolku
(valt 28.1.2019 § 4)

Asemakaavamuutos sijoittuu valtatien länsipuolelle Velkapohjan alueelle Muuramen keskustan tuntumaan. Alue on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Muutos koskee Viikatetien ja Nurkkapolun alueita kortteleissa 63-65 > sijainti <.

Kaavakartta ja - selostus 
Liite 1. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys (Sitowice 2018)

-------------------------------------

Sillanniityn asemakaava
(valt 12.11.2018 § 55)

Asemakaava sijaitsee Muuramen eritasoliittymän pohjoispuolella, 9-tien länsi-puolella. Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikkatoiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria > sijainti <.

Kaavakartta ja - selostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (18.9.2017)
Liite 3. Luontoselvitys (2012)
Liite 4. Vesienhallinnan yleissuunnitelma (2016)
Liite 5. Vesihuollon yleissuunnitelma (2018)
Liite 6. Havainnekuvia (2018)
Liite 7. Rakennettavuus-, tasaus- ja hulevesien alustava suunnitelma (2018)
Liite 8. Seurantalomake (28.11.2018)

------------------------------------

Hautalahden asemakaava
(valt 28.5.2018 § 29)

Alue sijaitsee Muuramen kunnan keskustasta noin 2, 5 km etelään ja se rajautuu Päijänteen rantaan. Asemakaava mahdollistaa Päijänteen rantamaisemiin monipuolista asumista, josta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja Niittyahon koulun suuntaan sekä Muuratharjulle > sijainti <.

Kaavakartta  ja - selostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (22.1.2018)
Liite 2. Seurantalomake (12.6.2018)
Liite 3. Hautalahden luontoselvitys (FCG 2014, 2017)
Liite 4. Ehdotusvaiheen palauteraportti (8.3.-10.4.2018)
Havainnekuva

---------------------------------

Peltolammen asemakaava (Kinkomaa)
(valt 28.5.2018 § 30)

Alue sijaitsee Kinkomaan taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä Muuramen keskustasta ja Jyväskylän keskustaan on 12 km. Alue rajautuu Ahvenlampeen. Alueen pinta-ala on 8 ha > sijainti <.

Kaavakartta  ja - selostus
Liite 1. Osallistumis - ja arviointisuunnitelma (OAS) (11.4.2018)
Liite 2. Seurantalomake (12.6.2018)
Liite 3. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistuksiin (8.5.2018)
Liite 4. Peltolammen luontoselvitys (FCG 2015)

------------------------------------

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1209
(valt 29.1.2018 § 3)

Kaavakartta ja - selostus

----------------------------------

Vuorenlahden asemakaavan muutos ja laajennus
(valt 25.4.2016 § 15)

Kaavakartta ja - selostus

----------------------------------

Liisalan asemakaava (Kinkomaa)
(valt 31.3.2014 § 14)

Kaavakartta ja -selostus

--------------------------------

Seunavuoren asemakaavan laajennus
(valt 26.5.2014 § 32)

Kaavakartta ja - selostus

-----------------------------------

Asemakaavayhdistelmä 2019
ja -ohje palvelun käyttöön (pdf)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

Lisää tietoa asemakaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi