Asemakaavoitus

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva  käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Muuramessa asemakaavat on koottu asemakaavayhdistelmäksi:

Asemakaavayhdistelmä 2021 

- Yhdistelmä koostuu useista erillisistä asemakaavoista.
- Palvelun kautta voi tulostaa kaavaotteita sekä kaavamerkintöjä ja – määräyksiä. 

Osaan vanhoista asemakaavoista rakennusoikeutta ei ole merkitty, joten se määrytyy Muuramen kunnan rakennusjärjestyksen (1.1.2018) mukaan:

73 § Asemakaavoja täydentävät määräykset
Asemakaavoitetun tontin rakennusoikeus määräytyy seuraavasti, mikäli asemakaava ei muuta määrää (% suurin sallittu rakennusala / % suurin sallittu kerrosala tontin pinta-alasta)

- kerrostalot ja 
  liikerakennukset (AK, AL, AKL): 30/60
- rivitalot (AR ): 25/30
- omakotitalot (AO)
  tontti < 1000 m2: 25/25
  tontti > 1000 m2: 20/25
- yleiset (Y): 40/60
- teollisuus- ja
  varastorakennukset (T): 40/60

-----------------------------------

ASEMAKAAVOJA

Kappelintien asemakaavan muutos ja laajennus
(17.5.2021 § 37)

--------------------------------

Eerolan asemakaava
(28.9.2020 § 46)

Asemakaavakartta ja -selostus

-----------------------------------

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus
(17.6.2020 § 29)

Asemakaavakartta ja -selostus

-----------------------------------

Kuusanmäentien asemakaava
(27.4.2020 § 9)

Asemakaavakartta ja -selostus

-----------------------------------

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus
(30.9.2019 § 65)

Kaavakartta ja -selostus

------------------------------------------

Muuramen Eteläportin asemakaava
(27.5.2019 § 40)

Kaavakartta  ja - selostus

---------------------------------------------

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
-Viikatetie-Nurkkapolku
(valt 28.1.2019 § 4)

Kaavakartta ja - selostus 

-------------------------------------

Sillanniityn asemakaava
(valt 12.11.2018 § 55)

Kaavakartta ja - selostus

------------------------------------

Hautalahden asemakaava
(valt 28.5.2018 § 29)

Kaavakartta  ja - selostus

Havainnekuva

---------------------------------

Peltolammen asemakaava (Kinkomaa)
(valt 28.5.2018 § 30)

Kaavakartta  ja - selostus

------------------------------------

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1209
(valt 29.1.2018 § 3)

Kaavakartta ja - selostus

----------------------------------

Vuorenlahden asemakaavan muutos ja laajennus
(valt 25.4.2016 § 15)

Kaavakartta ja - selostus

----------------------------------

Liisalan asemakaava (Kinkomaa)
(valt 31.3.2014 § 14)

Kaavakartta ja -selostus

--------------------------------

Seunavuoren asemakaavan laajennus
(valt 26.5.2014 § 32)

Asemakaavayhdistelmä 2021
ja -ohje palvelun käyttöön (pdf)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

Lisää tietoa asemakaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Huomio!
Elinvoiman ja kestävän kasvun osaston työntekijöiden henkilökohtaisista 014-alkuisista numeroista luovutaan 1.4.2021 alkaen. Muuten puhelinnumerot eivät muutu.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
040 566 3101
marja.jukkala@muurame.fi