Asemakaavoitus

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva  käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.
www.ymparisto.fi

Muuramessa asemakaavat on koottu asemakaavayhdistelmäksi:
Asemakaavayhdistelmä 2020   (- ohje palvelun käyttöön)

- Sisältää tiedot voimassa olevista asemakaavoista.
- Yhdistelmä ei ole virallinen asemakaava (koostuu useista erillisistä asemakaavoista).
- Palvelun kautta voi tulostaa kaavaotteita sekä kaavamerkintöjä ja – määräyksiä.
- Kaavamerkinnät ja -määräykset löytyvät vuodesta 2003 eteenpäin.
  Tätä vanhemmat merkinnät ja- määräykset tulee pyytää sähköpostilla marja.jukkala@muurame.fi

ASEMAKAAVOJA

(vuodesta 2014 ->)

Punasillan asemakaavan muutos ja laajennus
(17.6.2020 § 29)

Asemakaavakartta ja -selostus

-----------------------------------

Kuusanmäentien asemakaava
(27.4.2020 § 9)

Asemakaavakartta ja -selostus

-----------------------------------

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus
(30.9.2019 § 65)

Kaavakartta ja -selostus

------------------------------------------

Muuramen Eteläportin asemakaava
(27.5.2019 § 40)

Kaavakartta  ja - selostus

---------------------------------------------

Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63 - 65
-Viikatetie-Nurkkapolku
(valt 28.1.2019 § 4)

Kaavakartta ja - selostus 

-------------------------------------

Sillanniityn asemakaava
(valt 12.11.2018 § 55)

Kaavakartta ja - selostus

------------------------------------

Hautalahden asemakaava
(valt 28.5.2018 § 29)

Kaavakartta  ja - selostus

Havainnekuva

---------------------------------

Peltolammen asemakaava (Kinkomaa)
(valt 28.5.2018 § 30)

Kaavakartta  ja - selostus

------------------------------------

Kinkomaan VItapolis alueen asemakaavan muutos koskien korttelia 1209
(valt 29.1.2018 § 3)

Kaavakartta ja - selostus

----------------------------------

Vuorenlahden asemakaavan muutos ja laajennus
(valt 25.4.2016 § 15)

Kaavakartta ja - selostus

----------------------------------

Liisalan asemakaava (Kinkomaa)
(valt 31.3.2014 § 14)

Kaavakartta ja -selostus

--------------------------------

Seunavuoren asemakaavan laajennus
(valt 26.5.2014 § 32)

Kaavakartta ja - selostus

-----------------------------------

Asemakaavayhdistelmä 2020
ja -ohje palvelun käyttöön (pdf)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

Lisää tietoa asemakaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi