Eduskuntavaalit 2019

07.02.2019 11:07

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Perustuslain (731/1999) mukaan eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. 

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1) ja

Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2).

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin vaalia koskien. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 29.3.2019 klo 16.00 mennessä. Tarvittaessa poliisi myöntää vaaleja varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. 

Isolahdesta ja Niittyahosta järjestetään kuljetus vaalipaikalle varsinaisena vaalipäivänä erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS 

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 014-659 611).  Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänestysajat ovat seuraavat: 

3.4.2019 klo 9-18

4.4.2019 klo 9-18

5.4.2019 klo 9-18

6.4.2019 klo 10-14

7.4.2019 klo 11-14

8.4.2019 klo 9-18

9.4.2019 klo 9-18

 

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka toimintakyky on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti  osoitteella PL 1, 40951 Muurame) tai puhelimitse (p. 014-659 602) viimeistään tiistaina 2.4.2019  klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, puh. 014- 659 602.

 

Samassa yhteydessä ilmoitetaan, että europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 15.-21.5.2019. Keskusvaalilautakunta antaa europarlamenttivaaleista erillisen kuulutuksen kevään aikana.

 

Muurame 7.2.2019

Muuramen keskusvaalilautakunta