Ensimmäinen kuulutus KUNTAVAALEISTA

05.02.2021 09:42

Kategoria: Kuulutukset

ENSIMMÄINEN KUULUTUS KUNTAVAALEISTA

Muuramen kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Kuntavaaleissa valitaan 35 valtuutettua ja heille varajäseniä kuntalain 17 §:ssä säädetty määrä.

EHDOKASASETTELU

Vaalilain 152-156 §:ssä mainitut Muuramen kunnassa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistoja ja vaaliliittoja koskevat ilmoitukset liiteasiapapereineen on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 klo 16.00. Lisätietoja antaa ja asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, p. 014 659 602 osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame.

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN 18.4.2021 ÄÄNESTYSPAIKAT

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

Kirkonkylän pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Kirkonkylän eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2),

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (18.4.2021) täyttävät 18 vuotta. Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen viimeistään 25.3.2021 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit –palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 6.4.2021 klo 16.00 mennessä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 014-659 611).  Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin esittäminen helpottaa ennakkoäänestyksen suorittamista.

Äänestysajat ovat seuraavat:

7.4.2021  klo 9-18

8.4.2021  klo 9-18

9.4.2021  klo 9-18

10.4.2021   klo 10-14

11.4.2021   klo 10-14        

12.4.2021   klo 9-20

13.4.2021   klo 9-20

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (p. 014 659 602) viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, p. 014 659 602 (sami.niemi@muurame.fi)

Muuramessa  4.2.2021

Muuramen keskusvaalilautakunta