Ensimmäinen kuulutus KUNTAVAALEISTA

31.03.2021 13:12

Kategoria: Kuulutukset

ENSIMMÄINEN KUULUTUS 13.6.2021 JÄRJESTETTÄVISTÄ KUNTAVAALEISTA

Muuramen kunnassa toimitetaan 6.3.2021 tehdyn poliittisen päätöksen mukaisesti kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. Vaalipäivä on edellä mainitun päätöksen mukaisesti siirretty vallitsevan pandemiatilanteen takia alkuperäisestä vaalipäivästä 18.4.2021.

Kuntavaaleissa valitaan Muuramessa 35 valtuutettua ja heille varajäseniä kuntalain 17 §:ssä säädetty määrä.

EHDOKASASETTELU

Vaalilain 152-156 §:ssä mainitut Muuramen kunnassa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistoja ja vaaliliittoja koskevat ilmoitukset liiteasiapapereineen on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.00. Lisätietoja antaa ja asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, puh. 050-5899 187 osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame.

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 ÄÄNESTYSPAIKAT

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1), 001

Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1), 002

Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2), 003

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeudesta vaaleissa ja äänioikeusrekisterin määräytymisestä tiedotetaan toisen vaalikuulutuksen yhteydessä, mikä annetaan toukokuussa 2021.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit –palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdollisia äänioikeutta koskevia oikaisuvaatimuksia varten annetaan ohjeet toisessa vaalikuulutuksessa toukokuussa 2021.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 014-659 611).  Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin esittäminen helpottaa ennakkoäänestyksen suorittamista. Ennakkoäänestys ajoittuu aikavälille 26.5-8.6.2021. Kunnanhallitus määrittelee tarkat ennakkoäänestyspaikan aukioloajat lainsäädännön vahvistuessa.

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tämän hetkisen tiedon mukaan tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (p. 050-5899 187) viimeistään tiistaina 25.5.2021 klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, puh. 050-5899 187 tai sähköpostitse sami.niemi@muurame.fi

Muuramen keskusvaalilautakunta