Esiopetus

TOIMINTAVUOSI 2019 - 2020 

TOIMINTAVUOSI 2020 - 2021

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUONNA 2020 – 2021 (12.8.2020 - 31.5.2021)

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2020 kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2015 syntyneet. Esiopetus koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Muuramessa kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen haetaan 2.2.2020 mennessä osoitteessa https://www.muurame.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen/sahkoinen-asiointi 

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (aamu- tai iltapäivähoitoa), sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Perheillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen vanhempien työn tai opiskelun perusteella. Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/koulu.

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta täyttämällä esiopetushakemus sekä palvelusetelihakemus, jos lapselle tarvitaan myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Lisätietoja saa Muuramen kunnan verkkosivulta ja päiväkotien johtajilta.

Kunnalliset esiopetuspaikat 2020-2021 (esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus):

Isolahden koulu, Pukkimäentie 1 Muurame (aamuhoito Kuusipuussa, eo + ip koululla)

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa (koulun yhteydessä)

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Niittyahon koulu, Männikkötie 5 Muurame

Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame

Yksityiset esiopetuspaikat (ostopalveluna maksuton esiopetusaika 4h/pv, täydentävä varhaiskasvatus palvelusetelillä):

Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

Touhula Löytöretki, Kaijalantie 2 Muurame

 Poissaolot:
Eskariopen luvalla etukäteen ilmoitetut lyhyet poissaolot, yli viikon poissaolo haetaan kirjallisesti esiopetusyksikön johtajalta. Äkillisessä poissaolossa ilmoitus mahdollisimman nopeasti esiopetusryhmään, esim soitto tai tekstiviesti.

Lounas:
Maksuton (esiopetukseen ei kuulu aamupalaa/välipalaa).

Esikoululaisen kuljetusavustus/maksuton koulukuljetus
Esikoululaisella on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamista varten myönnettävään riittävään avustukseen:

  • jos lapsen esikoulumatka on yli 3,5 kilometriä
  • jos esikoulumatka lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi
  • erityisistä syistä voidaan myöntää korvaava kuljetus koulukuljetuksena (edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa/esim. lääkäri, psykologi tms.
    - mm. huoltajan työ tai opiskelu ei ole tosiasiallinen este (esiopetuksen lisäksi on mahdollisuus täydentävään varhaiskasvatukseen)

Esikoululaisen kuljetussavustus tai koulukuljetus haetaan erillisellä lomakkeella.

Muuramen kunnan koulukuljetussääntö (Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 19.3.2019)

Esikoululaisen yksinkulkeminen:
Pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi voi kulkea yksin esikoulumatkat, mikäli reitti on turvallinnen (pyydämme vanhemmilta kulkuluvat). Ei koske lapsia joilla on jonkinlainen esiopetus+varhaiskasvatus sopimus, ainoastaan pelkkää esiopetuslain alaista esiopetusta. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevia eskareita koskee varhaiskasvatuslaki, joka määrittelee, että lapsen voi luovuttaa vain täysi-ikäiselle hakijalle (ei voi kulkea yksin).

Esikoulukirjamateriaalit:
Muuramessa esikouluyksiköt voivat valita, mitä materiaalia käyttävät. Lapsille ei tarvitse olla kirjaa vaan voi valita niin sanotun kirjattoman eskarin. Silloin lapsilla on kansio, johon keräävät töitään.

Lisätietoja esiopetukseen hakemisesta saa päiväkotien johtajilta.

Käsin täytettyjen hakemusten palautus:
Varhaiskasvatuspalvelut
Virastotie 8, PL 1
40951 MUURAME 

 

 

Esiopetussuunnitelma

Kuljettamista varten myönnetty avustus/koulukuljetushakemus

Esikoululaisen kuljetusavustuksen laskutus-lomake perheille

Lomakkeet voi täyttää ja tulostaa.
Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää
skannattuna sähköpostin liitteenä. 
Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa
ja täyttää paperiversiona.

Muuramen kunnan kouluverkko Peda.net

Jaana Vähäpesola
Varhaiskasvatusjohtaja
014 659 706, 040 547 9905
jaana.vahapesola@muurame.fi
Jaana Lahtonen
Sihteeri
014 659 712
jaana.lahtonen@muurame.fi