Esiopetus

TOIMINTAVUOSI 2019 - 2020

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUONNA 2019 - 2020 (8.8.2019 -  29.5.2020)

ESIOPETUSVUOSI 2018 - 2019 (9.8.2018 - 31.5.2019)

Muuramen kaikissa esiopetusryhmissä noudatetaan Muuramen kunnan esipetussuunnitelmaa.

  • esiopetusta on päivittäin klo 8.30 - 12.30 (9.00 - 13.00)
  • tarkista esiopetusaika lapsen yksiköstä/ryhmästä
  • lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja (kts. toimintavuosi)
  • esiopetus on maksutonta
  • esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava varhaiskasvatus on maksullista

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus on velvoittavaa (perusopetuslaki 1040/2014). Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, noin neljä tuntia päivässä.

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (aamu- tai iltapäivähoitoa), sitä haetaan samalla hakemuksella kuin esiopetukseenkin. Perheillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen vain vanhempien työn tai opiskelun perusteella.

0-84 h/kk (n. 4 h/pv)
85-107 h/kk (n. 5 h/pv)
108-130 h/kk (n. 6 h/pv)

Poissaolot:
Eskariopen luvalla etukäteen ilmoitetut lyhyet poissaolot, yli viikon poissaolo haetaan kirjallisesti esiopetusyksikön johtajalta. Äkillisessä poissaolossa ilmoitus mahdollisimman nopeasti esiopetusryhmään, esim soitto tai tekstiviesti.

Lounas:
Maksuton (esiopetukseen ei kuulu aamupalaa/välipalaa).

Esikoululaisen kuljetusavustus/maksuton koulukuljetus
Esikoululaisella on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamista varten myönnettävään riittävään avustukseen:

  • jos lapsen esikoulumatka on yli 3,5 kilometriä
  • jos esikoulumatka lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi
  • erityisistä syistä voidaan myöntää korvaava kuljetus koulukuljetuksena (edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa/esim. lääkäri, psykologi tms.
    - mm. huoltajan työ tai opiskelu ei ole tosiasiallinen este (esiopetuksen lisäksi on mahdollisuus täydentävään varhaiskasvatukseen)

Esikoululaisen kuljetussavustus tai koulukuljetus haetaan erillisellä lomakkeella.

Muuramen kunnan koulukuljetussääntö (Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 19.3.2019)

Esikoululaisen yksinkulkeminen:
Pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi voi kulkea yksin esikoulumatkat, mikäli reitti on turvallinnen (pyydämme vanhemmilta kulkuluvat). Ei koske lapsia joilla on jonkinlainen esiopetus+varhaiskasvatus sopimus, ainoastaan pelkkää esiopetuslain alaista esiopetusta. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevia eskareita koskee varhaiskasvatuslaki, joka määrittelee, että lapsen voi luovuttaa vain täysi-ikäiselle hakijalle (ei voi kulkea yksin).

Esikoulukirjamateriaalit:
Muuramessa esikouluyksiköt voivat valita, mitä materiaalia käyttävät. Lapsille ei tarvitse olla kirjaa vaan voi valita niin sanotun kirjattoman eskarin. Silloin lapsilla on kansio, johon keräävät töitään.

Lisätietoja esiopetukseen hakemisesta saa päiväkotien johtajilta.

Käsin täytettyjen hakemusten palautus:
Varhaiskasvatuspalvelut
Virastotie 8, PL 1
40951 MUURAME 

MUURAMEN KUNNAN ESIOPETUSPAIKAT

Kunnalliset esiopetuspaikat (esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus):

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa (koulun yhteydessä)

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame

Saunakylän päiväkoti, Mertamäentie 5 Muurame (Niittyahon ryhmä)

Isolahden koulu, Pukkimäentie 1 Muurame (aamuhoito Kuusipuussa, eo + ip koululla)

Yksityiset esiopetuspaikat (ostopalveluna maksuton esiopetusaika 4h/pv, täydentävä varhaiskasvatus palvelusetelillä):

Touhula Löytöretki, Kaijalantie 2 Muurame

Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

 

 

Esiopetussuunnitelma

Kuljettamista varten myönnetty avustus/koulukuljetushakemus

Esikoululaisen kuljetusavustuksen laskutus-lomake perheille

Lomakkeet voi täyttää ja tulostaa.
Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää
skannattuna sähköpostin liitteenä. 
Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa
ja täyttää paperiversiona.

Muuramen kunnan kouluverkko Peda.net

Jaana Vähäpesola
Varhaiskasvatusjohtaja
014 659 706, 040 547 9905
jaana.vahapesola@muurame.fi
Jaana Lahtonen
Sihteeri
014 659 712
jaana.lahtonen@muurame.fi