Esiopetus

Muurame on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa >

TOIMINTAVUOSI 2020 - 2021

Esiopetukseen hakeminen lukuvuodelle 2021 – 2022 (11.8.2021 - 31.5.2022)

 Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2021 vuonna 2015 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2016 syntyneet. Esiopetus koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Hakuaika esiopetukseen on 11.1.-31.1.2021. Muuramessa kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen haetaan osoitteessa https://www.muurame.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen/sahkoinen-asiointi. Esikoulupäätökset tehdään helmi-maaliskuussa.
Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/esiopetusryhmä. Maksutonta esiopetusta annetaan 4h/pv, pääsääntöisesti klo 8.30-12.30.

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Yksityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palveluseteliä (päivä-, ilta- tai vuorohoito).

Mikäli matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voivat hakea koulukuljetusta, Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetussääntöjen mukaisesti (koskee pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia). Hakemus löytyy osoitteesta https://www.muurame.fi/esiopetus-1. Hakemukset palautetaan Muuramen kunta/opetuspalvelut (Virastotie 8 40590 Muurame) toukokuun loppuun mennessä. Päätökset kesäkuussa. Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetusreiteistä tulevat kunnan verkkosivuille ajankohtaista osioon, koulunalkamisviikolla.

 Lisätietoja päiväkotien johtajilta.

Kunnallinen esiopetus:

Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1 Muurame

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame

Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame

 

Yksityinen esiopetus: 

(ostopalveluna maksuton esiopetusaika 4h/pv, täydentävä varhaiskasvatus palvelusetelillä):

Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

VARHAISKASVATUSTA TUKEVAT PALVELUT JA TOIMIJAT 2020-2021>

Poissaolot:

Eskariopen luvalla etukäteen ilmoitetut lyhyet poissaolot, yli viikon poissaolo haetaan kirjallisesti esiopetusyksikön johtajalta. Äkillisessä poissaolossa ilmoitus mahdollisimman nopeasti esiopetusryhmään, esim soitto tai tekstiviesti.

Lounas:

Maksuton (esiopetukseen ei kuulu aamupalaa/välipalaa).

Esikoululaisen kuljetusavustus/maksuton koulukuljetus

Esikoululaisella on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamista varten myönnettävään riittävään avustukseen:

  • jos lapsen esikoulumatka on yli 3,5 kilometriä
  • jos esikoulumatka lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi

Esikoululaisen kuljetussavustus tai koulukuljetus haetaan erillisellä lomakkeella.

Muuramen kunnan koulukuljetussääntö (Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 19.3.2019)

Esikoululaisen yksinkulkeminen:

Pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi voi kulkea yksin esikoulumatkat, mikäli reitti on turvallinnen (pyydämme vanhemmilta kulkuluvat). Ei koske lapsia joilla on jonkinlainen esiopetus+varhaiskasvatus sopimus, ainoastaan pelkkää esiopetuslain alaista esiopetusta. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevia eskareita koskee varhaiskasvatuslaki, joka määrittelee, että lapsen voi luovuttaa vain täysi-ikäiselle hakijalle (ei voi kulkea yksin).

Esikoulukirjamateriaalit:

Muuramessa esikouluyksiköt voivat valita, mitä materiaalia käyttävät. Lapsille ei tarvitse olla kirjaa vaan voi valita niin sanotun kirjattoman eskarin. Silloin lapsilla on kansio, johon keräävät töitään.

Lisätietoja esiopetukseen hakemisesta saa päiväkotien johtajilta.

Käsin täytettyjen hakemusten palautus:
Varhaiskasvatuspalvelut
Virastotie 8, PL 1
40951 MUURAME 

 

 

Esiopetussuunnitelma

Koulukuljetus/tai kuljettamista varten myönnettävä avustus-hakemus

Lomakkeet voi täyttää ja tulostaa.
Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää
skannattuna sähköpostin liitteenä. 
Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa
ja täyttää paperiversiona.

Muuramen kunnan kouluverkko Peda.net

Tuija Kuha
Päiväkodin johtaja, Leikari
040 822 9019
tuija.kuha@muurame.fi