Esiopetus

TOIMINTAVUOSI 2020 - 2021

ESIOPETUSINFO HUOLTAJILLE SYKSYSTÄ 2020 >

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUONNA 2020 – 2021
(12.8.2020 - 31.5.2021)

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2020 kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2015 syntyneet. Esiopetus koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Muuramessa kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen haetaan 2.2.2020 mennessä Hakeminen varhaiskasvatukseen -sivun sähköisestä palvelusta.

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (aamu- tai iltapäivähoitoa), sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Perheillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen vanhempien työn tai opiskelun perusteella. Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/koulu.

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta täyttämällä esiopetushakemus sekä palvelusetelihakemus, jos lapselle tarvitaan myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Lisätietoja saa Muuramen kunnan verkkosivulta ja päiväkotien johtajilta.

Kunnalliset esiopetuspaikat 2020-2021

(esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus):

Isolahden koulu, Pukkimäentie 1 Muurame (aamuhoito Kuusipuussa, eo + ip koululla)

Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa (koulun yhteydessä)

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame

Löytöretken päiväkoti, Kaijalantie 2 Muurame

Niittyahon koulu, Männikkötie 5 Muurame

Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame


Yksityiset esiopetuspaikat

(ostopalveluna maksuton esiopetusaika 4h/pv, täydentävä varhaiskasvatus palvelusetelillä):

Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

Poissaolot:

Eskariopen luvalla etukäteen ilmoitetut lyhyet poissaolot, yli viikon poissaolo haetaan kirjallisesti esiopetusyksikön johtajalta. Äkillisessä poissaolossa ilmoitus mahdollisimman nopeasti esiopetusryhmään, esim soitto tai tekstiviesti.

Lounas:

Maksuton (esiopetukseen ei kuulu aamupalaa/välipalaa).

Esikoululaisen kuljetusavustus/maksuton koulukuljetus

Esikoululaisella on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamista varten myönnettävään riittävään avustukseen:

  • jos lapsen esikoulumatka on yli 3,5 kilometriä
  • jos esikoulumatka lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi

Esikoululaisen kuljetussavustus tai koulukuljetus haetaan erillisellä lomakkeella.

Muuramen kunnan koulukuljetussääntö (Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 19.3.2019)

Esikoululaisen yksinkulkeminen:

Pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi voi kulkea yksin esikoulumatkat, mikäli reitti on turvallinnen (pyydämme vanhemmilta kulkuluvat). Ei koske lapsia joilla on jonkinlainen esiopetus+varhaiskasvatus sopimus, ainoastaan pelkkää esiopetuslain alaista esiopetusta. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevia eskareita koskee varhaiskasvatuslaki, joka määrittelee, että lapsen voi luovuttaa vain täysi-ikäiselle hakijalle (ei voi kulkea yksin).

Esikoulukirjamateriaalit:

Muuramessa esikouluyksiköt voivat valita, mitä materiaalia käyttävät. Lapsille ei tarvitse olla kirjaa vaan voi valita niin sanotun kirjattoman eskarin. Silloin lapsilla on kansio, johon keräävät töitään.

Lisätietoja esiopetukseen hakemisesta saa päiväkotien johtajilta.

Käsin täytettyjen hakemusten palautus:
Varhaiskasvatuspalvelut
Virastotie 8, PL 1
40951 MUURAME 

 

 

Esiopetussuunnitelma

Koulukuljetus/tai kuljettamista varten myönnettävä avustus-hakemus

Lomakkeet voi täyttää ja tulostaa.
Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää
skannattuna sähköpostin liitteenä. 
Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa
ja täyttää paperiversiona.

Muuramen kunnan kouluverkko Peda.net

Tuija Kuha
Päiväkodin johtaja, Leikari
014 659 708, 040 822 9019
tuija.kuha@muurame.fi