Europarlamenttivaalit 2019

16.04.2019 14:57

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnassa toimitetaan europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa toimitetaan Euroopan parlamentin vaalit torstain 23.5.2019 ja sunnuntain 26.5.2019 välisenä aikana. Vaaleissa valitaan Euroopan parlamenttiin enintään 751 jäsentä, joista 14 valitaan Suomesta.


Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

Muuramen pohjoinen äänestysalue
Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Muuramen eteläinen äänestysalue
Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1) 

Kinkomaan äänestysalue
Kinkomaan koululla (Purotie 2)

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (26.5.2019) täyttävät 18 vuotta ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset, joka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta ja joilla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa, jolleivat he ole menettäneet äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat. Väestörekisterikeskus lähettää äänioikeusrekisteriin otetuille henkilöille ilmoituskortin viimeistään 2.5.2019. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 10.5.2019 klo 16.00 mennessä.


Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston valtuustosalissa (Virastotie 8, p. 014 659611). Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänestysajat ovat seuraavat:

15.5.2019 klo 9–18

16.5.2019 klo 9–18

17.5.2019 klo 9–18

18.5.2019 klo 10–14

19.5.2019 klo 11–14

20.5.2019 klo 9–18

21.5.2019 klo 9–18

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteella PL 1, 40951 Muurame) tai puhelimitse (p. 014 659602) viimeistään tiistaina 14.5.2019  klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, p. 014 659602 tai sami.niemi@muurame.fi.

Muuramessa 12.4.2019

Muuramen keskusvaalilautakunta