Hae oppilaaksi

Perusopetuksen 1. luokalle ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMISVELVOLLISUUS 

Peruskoulun 1. luokan aloittavat elokuussa 2019 kaikki vuonna 2012 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemus kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Milloin lykkäystä halutaan, on hakemukseen liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto.

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava ensi tilassa koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

ILMOITTAUTUMISMENETTELY 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat tammikuussa vkon 3 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet. Ilmoittautuminen ajalla 21.1.-3.2.2019.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun.

Oppilaaksi ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen.

 

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Kotiin lähetetään viikon 3 aikana informaatiota toiminnasta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Hakuaika 21.1.-3.2.2019. Toimintaan voi hakea myöhemminkin, mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kouluun kesken lukuvuotta

OPPILAAN MUUTTAESSA MUURAMEEN

Jos perhe muuttaa Muurameen kesken lukuvuotta, ilmoittaudutaan kouluun ottamalla yhteyttä koulun rehtoriin.

Muuramen perusopetuksessa lapsen ensisijainen lähikoulu määräytyy Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa mukaisesti.

OPPILAAN MUUTTAESSA ASUINPAIKKAA MUURAMEN KUNNAN SISÄLLÄ

Oppilaan muuttaessa asuinpaikkaa Muuramen kunnan sisällä kesken lukukauden, hänelle osoitetaan uusi lähikoulu, jossa tehdään uusi oppilaaksiottopäätös. Oppilaalla on kuitenkin huoltajan halutessa oikeus hakea ennen asuinpaikan vaihtumista osoitettuun lähikouluun ns. toissijaisena hakijana. Jos oppilas käy muuta kuin oppilaaksioton periaatteiden mukaista lähikoulua, vastaa huoltaja tällöin oppilaan koulumatkan kustannuksista.

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa