Hae oppilaaksi

Perusopetuksen 1. luokalle ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 

ILMOITTAUTUMISVELVOLLISUUS 

Peruskoulun 1. luokan aloittavat elokuussa 2022 kaikki vuonna 2015 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva hakemus kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Milloin lykkäystä halutaan, on hakemukseen liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto. Täytettävä ja tulostettava hakemus löytyy tästä.

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

ILMOITTAUTUMISMENETTELY 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat viimeistään viikon 2 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet. Ilmoittauminen alkaa 18.1.2022 ja päättyy 31.1.2022.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun.

Oppilaaksi ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen.

 

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Kotiin lähetetään informaatiota toiminnasta ja tarkemmat ohjeet. Hakuaika ilmoittautumiseen alkaa 18.1.2022. Toimintaan voi hakea myöhemminkin, mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kouluun kesken lukuvuotta

OPPILAAN MUUTTAESSA MUURAMEEN

Jos perhe muuttaa Muurameen kesken lukuvuotta, ilmoittaudutaan kouluun ottamalla yhteyttä koulun rehtoriin.

Muuramen perusopetuksessa lapsen ensisijainen lähikoulu määräytyy Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa mukaisesti.

OPPILAAN MUUTTAESSA ASUINPAIKKAA MUURAMEN KUNNAN SISÄLLÄ

Oppilaan muuttaessa asuinpaikkaa Muuramen kunnan sisällä kesken lukukauden, hänelle osoitetaan uusi lähikoulu, jossa tehdään uusi oppilaaksiottopäätös. Oppilaalla on kuitenkin huoltajan halutessa oikeus hakea ennen asuinpaikan vaihtumista osoitettuun lähikouluun ns. toissijaisena hakijana. Jos oppilas käy muuta kuin oppilaaksioton periaatteiden mukaista lähikoulua, vastaa huoltaja tällöin oppilaan koulumatkan kustannuksista.

Oppilaaksioton periaatteet perusopetuksessa