Hinnasto

Muuramen kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkailtaan perimät maksut muodostuvat verkostoon liittymisestä, veden käytöstä ja palvelumaksuista. Vesilaitos kattaa näillä tuloilla käyttö- ja investointikulunsa pitkällä aikavälillä.

Taksat on voimassa 01.01.2020 alkaen.

Käyttömaksu

Käytetystä vedestä laskutetaan vesimittarin lukeman perusteella siten, että jokaista kulutettua vesikuutiota kohden laskutetaan lisäksi vastaavan mukainen jätevesimaksu, jos kiinteistö on liittynyt jätevesiviemäriin. 

 Käyttömaksut (1.1.2020-)  Alv. 0 %  Alv 24 %
 Vesi  1,29 €/m3  1,60 €/m3
 Jätevesi   1,88 €/m3  2,33 €/m3
 Yhteensä    3,93 €/m3

 

Perusmaksu

Vesilaitoksen perusmaksu määräytyy taksan mukaisen kertoimen mukaan. Perusmaksulla katetaan mm. mittaamisesta, laskutuksesta ja hallinnosta aiheutuvia kuluja. Perusmaksu peritään tasaerinä jokaisessa vesilaskutuksessa. 

 Kerroin  Perusmaksu alv. 0 %  Perusmaksu alv. 24 %
 kerroin 5  130,00 €/vuosi  161,20 €/vuosi (40,30 €/lasku)
 kerroin 3  320,00 €/vuosi  396,80 €/vuosi (99,20 €/lasku)
 kerroin 2  550,00 €/vuosi  682,00 €/vuosi (170,50 €/lasku)

 *kerroin 5: Omakotikiinteistöt sekä myymälä-  ja liiketilat, joiden koko < 2000 m2 sekä teollisuuslaitokset, jotka eivät tarvitse varsinaiseen tuotantoonsa vettä.
 *kerroin 3: Rivitalokiinteistöt sekä myymälä-  ja liiketilat, joiden koko 2000 m2 tai yli.
 *kerroin 2: Muut kiinteistöt (mm. kerrostalot)

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kustannuksista. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, rakennusluvan mukaisen kokonaisalojen summan sekä taksan mukaisen yksikköhinnan ja kiinteistökertoimen mukaan. Liittymismaksu on arvonlisäveroton.

Vesijohtoverkoston liittymismaksu on 1,88 € ja viemäriverkoston 1,91 € rakennuksen kokonaisalan neliömetriä kohti kerrottuna taksan mukaisella kiinteistökertoimella.

Esimerkiksi omakotitalon (150 m2)  vesiliittymismaksu on 150 m2 x 5 x 1,88 €/m2 = 1410,00 € ja  viemäriverkoston liittymismaksu 150 m2 x 5 x 1,91 €/m2 = 1432,50 €.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksu laskutetaan, jos asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat lisärakentamisen ja laajennuksen yhteydessä. Lisäliittymismaksun perusteena on rakennuksen kerrossalan muutos. Lisäyksestä ei kuitenkaan kanneta liittymismaksua, ellei perusteiden muutosta ole vähintään 10 % alkuperäisistä perusteista.

Tonttijohtokorvaus

Vesilaitos perii vesi- ja viemärijohdon rakentamiskorvauksen runkolinjasta liitoskohtaan (tonttijohtokorvaus). Korvaus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liitettävien kiinteistöjen osalta on 1550,85 € (alv 24 %). 

Vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liitettävillä kiinteistöillä tonttijohtokorvaus on yhteensä 1762,10 euroa (alv 24 %).

 

 

Anna Saarinen
vesilaskutus
046 922 5947
anna-riitta.saarinen@muurame.fi
vesilaskutus, vesisopimukset,
vesimittarilukemat