Hulevesi

Hulevesiksi kutsutaan sadevesiä ja lumen sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta vastaavilta rakennetuilta pinnoilta.

Asemakaava-alueilla Muuramen kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä. Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti on toteutettu ohjaamalla vedet avo-ojiin tai erikseen rakennettuun hulevesiviemäriin. Kiinteistöillä ja asuntoalueilla, joilla ei ole hulevesiviemäröintiä, hulevedet hoidetaan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin (pdf).

Huleveden liittymismaksu

Taksat on voimassa 01.01.2020 alkaen.

Kunnassa on käytössä hulevesimaksu, joka käsittää huleveden liittymismaksun, niiltä kiinteistöiltä joille rakennetaan huleveden tonttijohtoliittymä. Kunta perii huleveden liittymismaksun vesi-ja viemärilaitoksen liittymismaksun yhteydessä.

Liittymismaksu on maksuluokkien summa, jossa maksuluokkakohtaiset summat lasketaan siten, että maksuluokkaan kuuluva pinta-ala kerrotaan kyseisen maksuluokan kertoimella sekä yksikköhinnalla.

Hulevesimaksutaksa (pdf)

Huleveden liittymissopimukset:

Leena Oinonen
Sihteeri
014 659 656
leena.oinonen@muurame.fi
Vesi- ja jätevesilaskutus ja liittymäsopimukset
Minna Länsisalmi
Tekninen johtaja
014 659 651
minna.lansisalmi@muurame.fi
Vesilaitos ( talousvesi, jätevesi), hulevesi