Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Lautakunnan alaisuudessa toimii Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat vuosilta 2015 ja 2016 ovat nähtävillä Muuramen kirjastossa. Lautakuntien pöytäkirjat nähtävänä lautakuntien sihteereillä.

Puheenjohtaja Jaakko Kaistinen (sd), p. 044 239 3903
Varapuheenjohtaja Tarja Salmela (kesk), p. 050 313 7935

Jäsenet
Jani Hernesniemi (kok), p. 050 408 2420                     
Pirkko Järvinen (sd), p. 040 968 6540
Seija Leinonen (vihr), p. 040 742 1297
Sisko Eskola (kesk) p. 040 534 7562
Kari Pajunen (ps), p. 044 991 6658
Erikka Levälahti (kok)
Hannu Tyrväinen (kesk) p. 040 863 1436

Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Simo Oksanen (p. 014 659 605, simo.oksanen@muurame.fi). Sihteerinä toimii Tuula Ahonen (p. 014 659 732, tuula.ahonen@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja Hannu Tyrväinen (kesk), p. 040 863 1436
Varapuheenjohtaja Pirkko Järvinen (sd), p. 040 968 6540
Jäsenet Erikka Levälahti (kok), Tarja Salmela (kesk) ja Kari Pajunen (ps).
Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat:

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat
  • Lausunnon antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen toimivaltaan liittyvät valitusasiat.

 

Kokoukset vuonna 2020

21.1., 10.3., 21.4., 19.5., 9.6., 18.8., 15.9., 20.10., 17.11., 15.12.

Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua myös muina aikoina.