Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Lautakunnan alaisuudessa toimii Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Puheenjohtaja Jenni Ahvenlampi 31.12.2022 asti (kesk)
Puheenjohtaja Timo Jylhä 1.1.2023 alkaen
Varapuheenjohtaja Teija Hitonen

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Simo Oksanen (p. 040 5521 263, simo.oksanen@muurame.fi). Sihteerinä toimii Tuula Ahonen (p. 0400 546 366, tuula.ahonen@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja Kari Pajunen
Varapuheenjohtaja Pirkko Hammarén

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat:

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat
  • Lausunnon antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen toimivaltaan liittyvät valitusasiat.

 Yksilöasioiden jaoston kokoukset vuonna 2022:
 10.2., 19.5., 8.9. ja 17.11.

Kokoukset vuonna 2022

18.1., 22.2., 15.3., 12.4., 17.5., 15.6., 16.8., 20.9., 18.10.,15.11., 13.12.

Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua myös muina aikoina.