Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Lautakunnan alaisuudessa toimii Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 alkaen sekä viranhaltijapäätökset

Puheenjohtaja Jenni Ahvenlampi 31.12.2022 asti (kesk)
Puheenjohtaja Timo Jylhä 1.1.2023 alkaen
Varapuheenjohtaja Teija Hitonen

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Simo Oksanen (p. 040 5521 263, simo.oksanen@muurame.fi). Sihteerinä toimii Liisa Leikola (p. 0400 546 366, liisa.leikola@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja Kari Pajunen
Varapuheenjohtaja Pirkko Hammarén

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat:

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat
  • Lausunnon antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen toimivaltaan liittyvät valitusasiat.

 Yksilöasioiden jaoston kokoukset vuonna 2022:
 10.2., 19.5., 8.9. ja 17.11.

Kokoukset vuonna 2022

18.1., 22.2., 15.3., 12.4., 17.5., 15.6., 16.8., 20.9., 25.10.,15.11., 13.12.

Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua myös muina aikoina.