Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Lautakunnan alaisuudessa toimii Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Puheenjohtaja Jenni Ahvenlampi 31.12.2022 asti (kesk), p. 040 508 0009
Puheenjohtaja Timo Jylhä 1.1.2023 alkaen
Varapuheenjohtaja Teija Hitonen

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Simo Oksanen (p. 040 5521 263, simo.oksanen@muurame.fi). Sihteerinä toimii Tuula Ahonen (p. 0400 546 366, tuula.ahonen@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Jäsenet 
Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat:

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat
  • Lausunnon antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen toimivaltaan liittyvät valitusasiat.

 

Kokoukset vuonna 2021

19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6.

Syksyn ensimmäinen kokous 31.8.2021

21.9., 12.10., 16.11.,14.12.

Kokoukset vuonna 2022

18.1., 22.2., 15.3., 12.4., 17.5., 7.6.

Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua myös muina aikoina.