Valitse sivu

Isolahden osayleiskaavan muutos

Isolahden osayleiskaavan muutos

Isolahden osayleiskaava-alue sijaitsee noin 14 km päässä Muuramen keskustasta. Alueella on voimassa Isolahden osayleiskaava, joka  on saanut lainvoiman 14.11.2012.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 11.1.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 11.1.-25.1.2023
Osayleiskaava luonnoksena nähtävillä 5.4.-5.5.2023
Osayleiskaava ehdotuksena nähtävillä 9.8.-7.9.2023
Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen 13.11.2023

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (13.11.2023 § 121)

Kaava-aineisto
Kaavakartta Hyväksytty valtuustossa 13.11.2023
Kaavaselostus Hyväksytty valtuustossa 13.11.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (15.11.2022)
Luontoselvitys
Mitoitusvyöhykkeet
Osayleiskaavan mitoitusperusteet

Kaavan tavoitteet
Isolahden osayleiskaavassa on määräys, jonka mukaan kaavan AP -alueille saa myöntää rakennusluvan ilman asemakaavaa ja määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta. Määräys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 44 §). Kaavamääräyksen 10 vuoden määräaika on mennyt umpeen marraskuussa 2022 ja tältä osin osayleiskaava on vanhentunut.

Isolahden osayleiskaavan laatimisen jälkeen on MRL 44 §:stä on poistettu 10 vuoden määräaikaisuus, joten määräaikaisuus poistetaan myös Isolahden kaavamääräyksistä kaavamuutoksen yhteydessä. Muuten ks. määräys pysyy ennallaan. Kaavamääräystä on muutettava, jos kaava-alueen AP-alueille määritellyille rakennuspaikoille halutaan myöntää rakennuslupia ilman asemakaava tai poikkeamismenettelyä.

Kaavamuutoksella ei ole tarkoitus laajentaa kaava-aluetta tai muuttaa alueen mitoitusta eikä lisätä uusia rakennuspaikkoja. Osayleiskaava päivitetään kaavakartan ja- selostuksen osalta vastaamaan nykytilannetta.