Jalankulku- ja pyöräilyväylätiesuunnitelman laatiminen välillä Vuorenlahdentie, Muurame - Ankkuritie, Jyväskylä

31.10.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus


Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa liikennejärjestelmä- ja maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Vuorenlahdentie-
Ankkuritie, Muurame ja Jyväskylä. 

Tienpitäjällä on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, kartoituksia, maastoon merkitsemisiä ja maaperätutkimuksia tai muita valmistavia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §). 

Suunnittelun edetessä hanketta tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla esittelemään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille (valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja antavat: 

Projektipäällikkö Jarmo Toikka, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 600
Projektipäällikkö Toivo Kämäräinen, Plaana Oy, p. 040 837 7423
Kehittämisjohtaja Julia Virtanen, Muuramen kunta, p. (014) 659 650
Rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki, p. (014) 266 7594