Jätetaksa 1.1.2019 alkaen

04.12.2018 09:00

Kategoria: Kuulutukset

D/2658/02.05.00.02/2018

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 28.11.2018 vuoden 2019 alussa voimaan tulevan jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kau-pungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupi-han ja jätekeskuksen vastaanottohinnat.

Taksa-asiakirja on nähtävillä 3.1.2019 saakka osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jä-telautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset. Päätökseen saa ha-kea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 3.1.2019 mennessä Hämeen-linnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kun-talaissa säädetään.

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Kuulutuksen liite: Jätetaksa 2019