Jätetaksa ja TSV-jätetaksa 1.1.2020 alkaen

03.12.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 3.12.2019 D/2613/02.05.00.02/2019D/2614/02.05.00.02/2019
Jätetaksa ja TSV-jätetaksa 1.1.2020 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 28.11.2019 vuoden 2020 alussa voimaan tulevan jätetaksan ja TSV-jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksa sisältää kunnan toissijaisen vastuun pe-rusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Taksa-asiakirjat on nähtävillä 2.1.2020 saakka osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/kuulutukset
Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 2.1.2020 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Jätetaksa 2020

TSV jätetaksa 2020