Jätetaksa ja TSV-jätetaksa luonnokset vuodelle 2021

13.10.2020 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus Jyvässeudun jätelautakunta 13.10.2020
D/5188/02.05.00.02/2020
D/5189/02.05.00.02/2020

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa ja TSV-jätetaksa. Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksaluonnos sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville jätteille (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet). TSV-jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan toissijaisella järjestämisvastuulle kuuluville jätteille. 

Taksaluonnokset ovat yleisesti nähtävillä 13.10.–12.11.2020 osakaskuntien ja jätelautakunnan verkkosivuilla:

Luonnos jätetaksa 1.1.21 alkaen

Luonnos TSV jätetaksa 1.1.2021 alkaen

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 12.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi
tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä

Lisätietoa:

Kari Ström puh, 014 266 5139
Jyväskylän seudun jätelautakunta