Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

17.01.2019 14:44

Kategoria: Kuulutukset

Suunnittelutarveratkaisu tilalle 500-402-5-364 Rauvanlahdentie

Omakotitalon talousrakennuksen ja saunan rakentaminen

Päätös: Ei hyväksytty.

Julkipanoilmoitus