Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksistä

14.09.2018 12:54

Kategoria: Kuulutukset

Poikkeamispäätös 500-402-71-11

Kinkomaantie 31

Poikkeaminen asemakaavan mukaisen ajoneuvoliittymän likimääräisestä sijainnista. Päätös on kielteinen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Poikkeamispäätös 500-402-9-755 (m-ala)

Muuramentie 35

Poikkeaminen suurimman sallitun kerrosluvun ylittämiseen 3 krs -> 5 krs.

Päätös: Hyväksyttiin.

Poikkeamispäätös 500-402-6-397

Lietniementie 315

Poikkeaminen sauna- ja talousrakennuksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi loma-asuntoalueella.

Päätös: Hyväksyttiin.

Julkipanoilmoitus