Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksistä 8.9.2020

10.09.2020 11:27

Kategoria: Kuulutukset

Suunnittelutarveratkaisu 500-402-143-2

Hakemus:

Omakotitalon 350 m2 rakentaminen

Päätös: Hyväksyttiin.

Poikkeamispäätös 500-402-7-595

Hakemus: Uuden vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen rantayleiskaavan mukaiselle M-alueelle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Julkipanoilmoitus