Kaavoitus

Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle (MRL 5 a§).

Muuramen maapoliittinen ohjelma 2019-2022

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kerran vuodessa julkaistava kaavoituskatsaus kertoo kootusti vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoitushankkeista.Muuramessa kaavoituskatsauksen hyväksyy elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.                                                                                                      

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoitusprosessi Muuramessa

Lisää tietoa kaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

Kuulutukset

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Huomio!
Elinvoiman ja kestävän kasvun osaston työntekijöiden henkilökohtaisista 014-alkuisista numeroista luovutaan 1.4.2021 alkaen. Muuten puhelinnumerot eivät muutu.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
040 566 3101
marja.jukkala@muurame.fi