Kaikille avoimet yleisöluennot lukutaidosta ja lukivaikeuksista osa1

Muuramen kirjasto

27.10.2021 17:00 - 27.10.2021 19:00

KAIKILLE AVOIMET YLEISÖLUENNOT LUKUTAIDOSTA JA LUKIVAIKEUKISTA

Ke 27.10. klo 17-19 (Yleistä aiheesta sekä Digilukiseulan esittely ja avainten jako)

Ke 10.11. klo 17-19 (tutustutaan DigiLukiseulan tuloksiin)

Sekä Donner että tiede kehottavat lukemaan – mutta mitä tehdä jos oman lukutaidon puutteet torppaavat innostuksen kirjoihin ja teksteihin uppoutumiseen?

”Lukeminen kannattaa aina” tämä Jörn Donnerin aikoinaan klassikoksi tekemä slogan on tänä päivänä yhä ajankohtainen, ellei jopa ajankohtaisempi kuin koskaan. Vaikka teknologiat ovat suhteellisen lyhyessä ajassa mullistaneet koko elämämme, eivät kirjojen ja lukemisen valtavat hyödyt ole muuttuneet mihinkään. Päinvastoin. Harva tulee kuitenkin ajatelleeksi, kuinka lukemalla voi torjua monia nimenomaan meidän ajallemme leimallisia ongelmia kuten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. (lainaus Jenni Haukion blogi-kirjoituksesta 31.08.2017)

Tiede kehottaa lukemaan

Kirjastolaki edellyttää, että kirjastot edistävät lukemista – ja perustelee tätä vaatimusta yleisillä sivistyksellisillä arvoilla sekä lukemisen yhteiskunnallisilla vaikutuksilla. Myös tiede, lähinnä psykologia ja neurotiede, kehottavat lukemaan enemmän. Lukemisella on tutkitusti monia positiivisia vaikutuksia.

Mutta mistä puhumme, kun puhumme lukemisesta vuonna 2021? Lukeminen voidaan määritellä monella tavalla, joko suppeasti kirjoitetun tekstin lukemiseksi tai hyvinkin laajasti monilukutaidoksi, joka kattaa muun muassa kuvan, liikkuvan kuva, sarjakuvat, pelit ja muut symbolijärjestelmät, niiden ymmärtämisen sekä kyvyn käyttää ja tuottaa niiden avulla merkityssisältöjä. Lukutaito kattaa kirjoitetun ja puhutun tekstin ymmärtämisen tekstien pituudesta tai mediasta riippumatta.

Lukemisesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta mitä lukeminen oikeastaan on tänä päivänä? Ja miksi kirjastojen perustehtävä on yhä edistää myös aikuisten lukemista? Ja miten kirjastot voivat täyttää tämän tehtävän paremmin? Näihin kysymyksiin ja teemoihin vastataan Muuramen kirjastossa meneillään olevassa yksivuotisessa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa, jossa pyritään löytämään keinoja nuorten ja aikuisten lukutaidon tukemiseen ja lukemaan innostamiseen. Tämän hankkeen tiimoilta kirjasto järjestää Muuramen valtuustosalissa (Virastotie 8) kaikille avoimen yleisöluennon aikuisten lukutaitoon ja lukivaikeuksiin liittyen ke 27.10. klo 17-19. Aiheesta tulee puhumaan lukion erityisopetuksen lehtori Maria Niskakoski, joka on toiminut myös vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseula -hankkeessa. Hankkeessa on kehitetty digitaalisia luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineitä yläkouluun sekä nuorille ja aikuisille. Kouluttajanakin toimiva Niskakoski keskittyy luennoissaan erityisesti nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien tunnistamisen tapoihin ja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemisen periaatteisiin. Myös tässä kirjaston yleisöluentoillassa Niskakoski käsittelee lukivaikeuksien ilmenemistä nuorilla ja aikuisilla sekä niiden tunnistamisen tapoja.

Yleisöluennon yhteydessä on myös mahdollista osallistua lukemisen ja kirjoittamisen taitoja arvioivien tehtävien tekemiseen digitaalisella välineellä. DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Yleisöluennon jälkeen luennoitsija esittelee testin sekä neuvoo ja opastaa testin suorittamisessa. Itse testin voi jokainen tehdä omalla kotikoneella luennoitsijalta saadulla tunnuksella. Testin voi halutessaan tulla tekemään myös kirjaston koneella varaamalla ajan testin tekoon.

DigiLukiseula mahdollistaa lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin entistä nopeammin: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seula on työkalu, jonka avulla pystytään tehokkaasti tunnistamaan ne henkilöt, joiden ongelmat edellyttävät lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaa arviointia. Testitulokset voivat ohjata osallistujia tarkempaan tuen tarpeen selvittelyyn yksilötestien avulla. Testiin osallistuneet voivat halutessaan käydä yksilöllisen tulosten palautekeskustelun  Lukiaiheen jatkoluennon yhteydessä ke 10.11. klo 17-19.

Tervetuloa kuulemaan kiinnostavaa ajankohtaistietoa lukutaidosta ja lukivaikeuksista yleensä, sekä saamaan tietoa ja vinkkejä oman lukutaidon kehittämiseen! Molempiin luentoihin ja Digilukiseulaan voit osallistua, vaikka oma lukutaidon taso ei huolestuttaisikaan.

Tiedotekuva tapahtuman ajankohdista jne.

Kategoria: Ilmaistapahtuma Kirjasto Kulttuuri Yleinen