Valitse sivu

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-asioista.

Rakennuslupa 2024-68
03.06.2024
500-402-9-630
Suurusniementie 18b
Autotallin muuttaminen asuinkäyttöön ja julkisivun sisäänvedon laajennus tuulikaapiksi

Rakennuslupa 2024-73
03.06.2024
500-402-43-1
Paavalinvuorentie 46
Luvan 2017-126 voimassaolon jatkaminen loppuun saattamista varten 3 vuodella eli 4.8.2027 saakka (MRL 143 §)

Rakennusvalvonnan sivulta löytyvät muutoksenhakuajat

Viimeinen oikaisuvaatimuspäivä 19.06.2024