Valitse sivu

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-asioista.

Rakennuslupa 2024-72
10.06.2024
500-402-9-493
Jaakkolantie 8
Piha-aitan laajennus

Rakennusvalvonnan sivulta löytyvät muutoksenhakuajat

Viimeinen oikaisuvaatimuspäivä 26.06.2024