Käsitellyt rakennusluvat 25.11.2019

25.11.2019 08:00

Kategoria: Rakennusluvat

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-asioista ovat nähtävänä

KÄSITELLYT LUVAT

Toimenpidelupa 2019-225 

25.11.2019 

500-402-49-1 Renkkelintie 4  

Talousrakennuksen julkisivumuutokset. Rakennuksen yhteyteen rakennetaan
- katettu terassi 21.75 m2
- varastokatos 18.9 m2

Toimenpidelupa 2019-226 

25.11.2019 

500-402-71-250 Kukonaskel 3  

Terassin lasittaminen ja räystään jatko

 
Muutoksenhakuohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivulta

http://www.muurame.fi/rakennus/luvat/muutoksenhakuajat