Kehitä yritystäsi

Yrittäjille on tarjolla paljon mahdollisuuksia kehittää yritystoimintaansa. Muuramen kunnassa lisätietoja voi kysyä kunnan yritysasiantuntijalta. Muuramen kunta järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa koulutus- ja infotilaisuuksia myös Muuramessa.

Koulutus ja kehittäminen

Koulutusta ja kehittämispalveluja yrittäjille järjestävät mm. Keski-Suomen kauppakamari, ELY-keskus ja TE-toimisto sekä oppilaitokset ja Jyväskylän yliopisto.

Rahoitus

Muuramelaiset yritykset voivat hakea julkista rahoitusta Leader-ryhmä Jyväsriihen tai ELY-keskuksen kautta. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta.Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset. Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus.

Työllistäminen

Kuntalisä on Muuramen kunnan myöntämä tuki työnantajalle, joka työllistää muuramelaisen pitkäaikaistyöttömän. Tuen myöntämisehdot päivitetty 1.3.2021 alkaen. Kuntalisä voidaan maksaa työpaikan paikkakunnasta riippumatta yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille ja yksityisille työnantajille.

Kuntalisä voidaan myöntää seuraaville kohderyhmille:

  • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja  ansiopäivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
  • kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 euroa/kuukausi ilman lisiä.

Kuntalisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka). Työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko

Lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle tuki myönnetään de minimis-tukena.

Kuntalisän määrä ja kesto

  • Jos työnantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukautta, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle.
  • Jos työnantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukautta.
  • Oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan. 

Kuntalisän hakeminen 

Kuntalisä haetaan tältä sivulta tulostettavalla hakulomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio työsopimuksesta, oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä ja TE-toimiston päätös palkkatuesta. Hakemuksen tulee olla kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Hakemus liitteineen toimitetaan palveluohjaajalle.

Maksatusta varten työnantajan tulee toimittaa palveluohjaajalle kopio työntekijän palkkalaskelmasta ja TE-palveluiden palkkatuen maksatushakemuksesta. Maksatus haetaan jälkikäteen kuukausi kerrallaan.

Kuntalisän hakemuslomake (pdf)

Kuntalisäohje (pdf)