Kehitä yritystäsi

Yrittäjille on tarjolla paljon mahdollisuuksia kehittää yritystoimintaansa. Muuramen kunnassa lisätietoja voi kysyä yrityskoordinaattori Mika Partaselta. Muuramen kunta järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa koulutus- ja infotilaisuuksia myös Muuramessa.

Koulutus ja kehittäminen

Koulutusta ja kehittämispalveluja yrittäjille järjestävät mm. Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus, Keski-Suomen kauppakamari, ELY-keskus ja TE-toimisto sekä oppilaitokset ja Jyväskylän yliopisto.

Rahoitus

Muuramelaiset yritykset voivat hakea julkista rahoitusta Leader-ryhmä Jyväsriihen tai ELY-keskuksen kautta. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta.Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset. Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus.

Työllistäminen

Muuramen kunta voi myöntää kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistävälle yritykselle, yhdistykselle tai yhteisölle. Kuntalisää maksetaan tällä hetkellä 8 kk ajalle 400 €/kk ja seuraavalle 4 kk ajalle harkinnan mukaan 200 €/kk.  Työsuhteesta tulee maksaa palkkaa vähintään 1300 €/kk. Kuntalisän saamisen ehtona on TE -toimiston myöntämä palkkatuki vähintään sille ajalle kuin kuntalisää haetaan.

Kuntalisän hakemuslomake

Kuntalisäohjeen voi ladata tästä