Kesätyö

Kesätyöntekijöiden tuntilistat voi palauttaa virastotalolle (Virastotie 8, klo 9 - 15), jos nuorisotyöntekijät eivät ole tavoitettavissa.

Muuramen kunta järjestää joka kevät kesätyökampanjan, jonka avulla työllistetään 15-17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajaksi kesä-heinäkuussa (15 vuoden ikä tulee täyttyä ennen työsuhteen alkua). Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret. 

Kahden viikon työstä nuori saa palkkaa 260 euroa. Palkasta työnantajan osuus on 180 € ja loput kustantaa nuorisopalvelut. Työnantaja voi palkata useammankin kuin yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen nuoren/nuorten kesätyötä omalla kustannuksellaan. 

Työnantajina voivat olla

  • yritykset
  • yhteisöt
  • yksityiset henkilöt

Kunnan Nuorisopalvelut hoitaa projektiajalta kaikki työllistämiseen liittyvät järjestelyt ja työnantajan velvoitteet niin, että työnantajan tehtäväksi jää ainoastaan työpaikan tarjoaminen ja työhön opastaminen. Työnantajalla on myös mahdollisuus haastatella ehdokkaita.