Kesätyö

Muuramen kunta järjestää joka kevät kesätyökampanjan, jonka avulla työllistetään 15-17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajaksi kesä-heinäkuussa (15 vuoden ikä tulee täyttyä ennen työsuhteen alkua). Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret. 

Kahden viikon työstä nuori saa palkkaa 260 euroa. Palkasta työnantajan osuus on 180 € ja loput kustantaa nuorisopalvelut. Työnantaja voi palkata useammankin kuin yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen nuoren/nuorten kesätyötä omalla kustannuksellaan. 

Työnantajina voivat olla

  • yritykset
  • yhteisöt
  • yksityiset henkilöt

Kunnan Nuorisopalvelut hoitaa projektiajalta kaikki työllistämiseen liittyvät järjestelyt ja työnantajan velvoitteet niin, että työnantajan tehtäväksi jää ainoastaan työpaikan tarjoaminen, työhön opastaminen ja työtodistuksen kirjoittaminen. Työnantajalla on myös mahdollisuus haastatella ehdokkaita.