Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

07.09.2020 09:00

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaava sovittaa yhteen valtakunnallisia ja maakunnallisia sekä useampaa kuntaa koskevia alueidenkäytön asioita. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. Maakuntakaavan päivityksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään Ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (I-OAS) ja sen liitteessä. I-OAS ja sen liite ovat nähtävillä 7.9.-30.10.2020 välisen ajan jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen liitossa sekä liiton internet-sivuilla osoitteessa: www.keskisuomi.fi/maakuntakaava2040. I-OAS on kommentoitavissa ja sitä päivitetään koko kaavaprosessin ajan. Koronatilanteen vuoksi pyydämme sopimaan ajankohdan aineistoihin tutustumiseen.

Kuulemisen aikana maakuntakaavan osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä I-OAS:sta 30.10.2020 mennessä. Mielipiteet voi lähettää osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla (kirjaamo@keskisuomi.fi).

Lisätietoja:

Markus Erkkilä, suunnittelujohtaja, 040 162 7887 Hanna Kunttu, suunnittelupäällikkö, 040 591 5901 Liisa Bergius, maakunta-arkkitehti, 040 590 2296

Jyväskylässä 3.9.2020

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAHALLITUS

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (I-OAS) ja sen liite