Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa nähtävillä

04.06.2020 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosasta on valmistunut luonnos. Osayleiskaavan eteläosan suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Kaava-aineistot ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa kirjaston/infon aulassa (os. Virastotie 8) 4.6.–31.8.2020 välisenä aikana, pois lukien kunnan sulkuaika 6.-24.7.2020, jolloin aineistoihin voi tutustua vain sähköisesti kaavoituksen sivulla osoitteessa www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Kunnanviraston ollessa toistaiseksi suljettu yleisöltä, kirjaston/infon aulaan pääsee sisälle ajanvarauksella soittamalla ennakkoon puh. 014 659 501 tai info@muurame.fi.  Infopisteen henkilökunta on tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

Kaavasta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka osoitetaan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.           

Osayleiskaavaa voi kommentoida sähköisesti myös osoitteessa: https://query.eharava.fi/3291 (Kysely on avoinna 4.6.–31.8.2020.)

Yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnoksesta järjestetään elokuussa, mikäli vallitseva tilanne sekä viranomaisten suositukset ja määräykset sen sallivat. Asiasta tiedotetaan erikseen Muuramelainen -lehdessä. Lisätietoja kaavasta antaa kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi ja kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi

Muuramessa 4. kesäkuuta 2020

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta