Valitse sivu

Keskustan asemakaavamuutos

Keskustan asemakaavamuutos

Sijainti kartalla

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 14.12.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.-28.12.2022
Asemakaavamuutos luonnoksena nähtävillä 26.4.-9.5.2023
Asemakaavamuutos ehdotuksena nähtävillä 22.6.-11.8.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavamuutos menee hyväksymiskäsittelyyn.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (4.9.2023 § 243)

Kaava-aineisto
Kaavakartta HYVÄSKYMISVAIHE (22.8.2023)
Kaavaselostus HYVÄKSYMISVAIHE (22.8.2023)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (14.4.2023)
Kaupallinen selvitys 2021
Hulevesien hallintasuunnitelma 2022
PIMA 2023
Katuyleissuunnitelma
Seurantalomake

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikepaikka nykyistä suuremmalle päivittäistavaramyymälälle. Tavoitteena on myös, että nykyisen kaupparakennuksen edessä sijaitseva pysäköintialue säilyy pysäköintialueena.

Kunnan tavoitteet kaavamuutoksen osalta liittyvät kaavamuutosalueen keskeiseen sijaintiin. Kunnan tavoitteena on, että kunnan keskusta-alueelle sijoittuva kaavamuutoksen mahdollistama uudisrakennus on julkisivultaan mahdollisimman edustava sekä taajamakuvallisesti sopii ympäristöönsä.